Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-09

SensoDetect AB: Stämmokommuniké

Idag, den 9 nov 2018, hölls extra bolagsstämma i SensoDetect
Aktiebolag (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades enhälligt.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, så att aktiekapitalet
kan vara lägst 2 550 000 SEK och högst 10 200 000 SEK vilket
motsvarar minst 15 miljoner aktier och som högst 60 miljoner Aktier,
i enlighet med förslaget från styrelsen. Nuvarande antal ligger mitt
emellan med ca 30 miljoner aktier.

Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om
emissioner enligt förslaget, i syfte att möjliggöra för styrelsen att
tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, kapital för produktion,
förvärv samt rörelse och marknadsföring, under tiden fram till nästa
årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett
antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 25 000 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall
tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet
skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Stämman beslutade att Axel Sjöblad väljs som ny styrelsemedlem med
förbehåll att Axel får klartecken avseende tidigare och befintliga
engagemangsförbehåll som möjliggör invalet. Under tiden kommer Axel
Sjöblad ingå i SensoDetects Advisory board och där arbeta med
organisationen, styrelsen och ledningen inför den kommande
expansionen.

Axel Sjöblad, född 1967, är civilekonom och har, utöver
styrelseuppdrag, haft flera ledande befattningar i börsnoterade
bolag, nu senast som VD i börsnoterade Biogaia. Axel har lång
medicinteknisk erfarenhet från bland annat Getinge och Gambro där han
arbetat med internationell marknadsföring och försäljning av
medicintekniska produkter.

"Hans erfarenhet och expertis inom internationell expansion och
försäljning är en viktig anledning till att SensoDetect velat värva
Axel Sjöblad till styrelsen. Bolagets förhoppning är att spörsmålen
kring styrelseengagemanget skall kunna lösas inom kort samtidigt som
det mest väsentliga ändå är att bolaget knyter en ny resurs tätt till
bolaget.", säger VD Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-151273
e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock
Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral
part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping
health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and

cost effectively. This unique offering improves patients' quality of
life and reduces the economic impact on the health care system and
society

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/stammokommunike,c2668510
http://mb.cision.com/Main/11594/2668510/942276.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.