Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Sensori: Kommuniké från extra bolagsstämma Sensori AB (publ)

Aktieägare i Sensori AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 22
februari i Stockholm. Alla beslut togs av stämman enligt förslag. Här
följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

· Styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet samt därmed
sammanhängande ändringar av bolagsordningen fastställdes av stämman.
Beslutet är villkorat av att Bolagsverket, eller allmän domstol,
lämnar sitt tillstånd till minskningen.

· Aktieägarna informerades avseende finansieringsfrågan i anledning
av bolagets ansökan om avlistning från NGM Nordic MTF.
Aktiemarknadsnämndens uttalande angående Sensoris avlistning gicks
igenom.

· Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till beslut om
avlistning samt presenterade förslag till finansieringslösning.
Garanten för nyemissionen utövade inte rösträtt för sitt aktieinnehav
beträffande avlistningen.

· Stämman beslutade om företrädesemission av högst 20 000 000 aktier
till ett pris om 0,50 kr st. Beslutet är villkorat av att tillstånd
från Bolagsverket eller allmän domstol ges till minskning av
aktiekapitalet varefter nytt kvotvärde på aktierna kommer att vara
0,10 kr per aktie. Garanten för nyemissionen utövade inte rösträtt
för sitt aktieinnehav beträffande nyemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer
hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®,
ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett
unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en
sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk
produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI
MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande kl. 17.00 den 22 februari 2019.

För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensori/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-se...
https://mb.cision.com/Main/15269/2747831/996366.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.