Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Sensys Gatso Group AB: Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 12 maj 2020 i
Jönköping.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Pia
Hofstedt, Kerstin Sjöstrand, Christina Hallin samt nyval av Nishant
Batra som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman gjorde omval av BDO Mälardalen AB till revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har utsett den
auktoriserade revisorn Johan Pharmanson till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 400 000
kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 200 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att
arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen
för lämnad offert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Instruktion valberedning

Årsstämman godkände instruktionen för valberedningen.

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets
innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av
det totala antalet aktier i bolaget.

Jönköping 12 maj 2020

Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 17.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/arsstamma-i-sensys-ga...
https://mb.cision.com/Main/496/3109974/1246485.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.