Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

SENSYS GATSO: ORDERINGÅNG BANAR VÄG FÖR STARK TILLVÄXT ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatsos orderingång för helåret 2020 på 788 miljoner kronor på rullande 12 månaders basis är 40 procent högre än 2019.

"Den utmärkta geografiska spridningen på årets orderingång, liksom den höga nivån på TRaaS-uppdragen, banar väg för en stark och lönsam omsättningstillväxt de kommande åren", skriver bolagets vd Ivo Mönnink i bokslutsrapporten.

Även om intäkterna på kort sikt delvis påverkas av covid-19-pandemin håller bolaget fast vid sin långsiktiga plan att öka nettoomsättningen från 454 miljoner kronor 2020 till över 1 miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkter utgör mer 600 miljoner kronor.

"Vi håller också kvar vår målsättning att öka lönsamheten, från en ebitda-marginal på 13 procent 2020 till mer än 15 procent år 2025", skriver Ivo Mönnink.

Under det fjärde kvartalet uppgick orderingången till 121 miljoner kronor (241). Viktigare än totalbeloppet är dock kvaliteten på dessa order, menar bolaget.

"Med TRaaS-kontrakt tecknade i USA och Nederländerna kommer orderingången huvudsakligen från kontrakt med löpande intäktsflöden. Det under fjärde kvartalet förnyade nederländska TRaaS-kontraktet sticker ut på grund av sin längd. Detta kontrakt förnyades för andra gången i november, förlängt till en total kontraktstid om tolv år", skriver Ivo Mönnink.

Han uppger vidare att Sensys Gatso ställningen är stark i Costa Rica-kontraktet, som har försenats under covid-19-pandemin. Sensys Gatso tror att programmet kan genomföras som det var tänkt även om det blir senare än planerat.

"För närvarande är vår bästa uppskattning att de första leveranserna kommer att starta under andra halvåret 2021", skriver Ivo Mönnink.

I februari återupptogs också de leveranser till Saudiarabien, som på grund av logistikproblem hos kunden endast kunnat intäktsredovisats till 15 procent under 2020. Bolaget räknar med att återstående leveranser kan genomföras under 2021.
Författare Direkt-SE