Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

SenzaGen: SenzaGen och XCellR8 utökar samarbetet för att erbjuda GARD[®]skin Animal Product-Free

SenzaGen som utvecklar djurfria in vitro-tester för sensibilisering*
och det brittiska kontraktslaboratoriet XCellR8 har fördjupat och
utökat sitt samarbete genom ett exklusivt globalt licensavtal. Det
nya avtalet omfattar utförande, marknadsföring och försäljning av
SenzaGens nya, veganska test för hudsensibilisering, GARD[®]skin
Animal Product-Free.

XCellR8 är ett väletablerat kontraktslaboratorium inom in vitro-tester
i Europa och drivande i arbetet med att ersätta djurtester och
djurkomponenter med alternativa metoder inom framför allt
kosmetikaindustrin. Idag samarbetar XCellR8 med flera välkända
kosmetikabolag, bland annat The Body Shop och Lush, och deras
leverantörer. Sedan 2016 har SenzaGen ett framgångsrikt samarbete och
distributörsavtal med XCellR8. Genom det nya utökade licensavtalet
kommer XCellR8 att både marknadsföra och sälja GARD[®]skin Animal
Product-Free samt utföra tester på sitt kontrakts-laboratorium i
Daresbury, Storbritannien.

"Vi är glada över att fördjupa samarbetet med Dr Carol Treasure och
hennes team på XCellR8. Genom fokus på användning av ny teknik och
nya forskningsresultat är de tongivande i rörelsen mot en mer etisk
och hållbar testindustri. Vårt samarbete har resulterat i
vidareutveckling av ett befintligt test och breddat vår testportfölj,
helt i linje med vår strategi och mission att erbjuda de bästa
djurfria testmetoderna", säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

GARD[®]skin Animal Product-Free är en vidareutveckling av SenzaGens
befintliga test för hudsensibilisering, GARD[®]skin, och möter
konsumenters växande krav på en helt djurfri leverantörskedja. Genom
att ersätta animaliskt serum, som traditionellt används som
näringslösning vid cellodling, med humant serum är det nya testet
helt fritt från djurkomponenter. Testet har fortsatt samma höga
träffsäkerhet och prestanda som alla tester i SenzaGens testportfölj.

"Vi och våra kunder brinner för visionen att skapa en mer etisk
testindustri, utan djurförsök och djurkomponenter. Genom vårt nära
samarbete med SenzaGen har vi fått en exklusiv möjlighet att erbjuda
detta träffsäkra och innovativa GARD-test, utan djurkomponenter, för
hudsensibilisering. Det innebär på sikt säkrare och bättre produkter
för oss alla", säger Carol Treasure, grundare och ägare till XCellR8.

* Processen för identifiering av kemiska ämnens allergiframkallande
förmåga.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51
Carol Treasure, Founder and CEO, XCellR8
Email: carol.treasure@x-cellr8.com | Mobile: +44 7899 845222
Om XCellR8
XCellR8 erbjuder djurfria säkerhetstester till kosmetika-, personlig
hygien- och kemisk industri. Regulatoriska tester inkluderar
bedömningar av hud- eller ögonirritation, hudallergi och hudkorrosion
medan icke-regulatoriska tester inkluderar bland andra cytotoxicitet
och akut toxicitet. Bland kunderna finns ingredienstillverkare som
Croda och Innospec och kosmetikabolag både i Storbritannien och
globalt, inklusive Lush och The Body Shop. Bolagets arbete har
erkänts på regulatorisk nivå av OECD och European Chemicals Agency
(ECHA) och stöttas av finansieringsorgan som Innovate UK och European
Horizon 2020-programmet.

Om GARD
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga
att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på
mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell
intelligens och vänder sig till företag som vill förbättra sin
teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt
undvika djurstudier. Genom sin precision och tillförlitlighet
förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad
produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är
idag ensamt om att erbjuda ett in vitro-test för att undersöka om
kemikalier kan orsaka luftvägsallergier. Produktportföljen består av
tester för hud- och luftrörsallergi: GARD[®]skin, GARD[®]air,
GARD[®]potency och GARD[®]skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i
provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger
mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs
i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra
länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta
till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer
information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzagen/r/senzagen-och-xcellr8-utokar-samarb...
https://mb.cision.com/Main/14439/3088668/1230127.pdf

Författare Cision News