Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Senzime: Senzimes årsredovisning för 2019

Pressmeddelande: Uppsala, den 16 april 2020. Senzime AB (publ)
meddelar idag att bolagets årsredovisning för år 2019 publiceras idag
och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

PM Senzimes Årsredovisning 2019
(https://mb.cision.com/Public/11572/3089634/b0812bee36b16a86.pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 0)70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO för Senzime AB

Tel: +46 (0)73-258 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända
medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer
för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är
ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av
neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra
klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att
förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa
riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till
kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en
värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert
efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart
i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie
är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA,
+46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime.
www.senzime.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzime/r/senzimes-arsredovisning-for-2019,c3...
https://mb.cision.com/Main/11572/3089634/1230507.pdf
https://mb.cision.com/Public/11572/3089634/b0812bee36b16a86.pdf

Författare Cision News