Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Serneke Group AB: Delårsrapport januari - mars 2020

AVSTAMP FÖR EN NY ORGANISATION

Januari-mars 2020

· Orderingången uppgick till 2 975 Mkr (1 177) och orderstocken
uppgick till 10 576 Mkr (5 973)

· Intäkterna uppgick till 1 814 Mkr (1 480)
· Rörelseresultatet uppgick till -149 Mkr (18) varav
engångskostnader utgör -135 Mkr

· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 587
Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -233 Mkr
(-262)

· Periodens kassaflöde uppgick till - 50 Mkr, varav Karlatornet
påverkade med -140 Mkr

· Periodens resultat uppgick till -106 Mkr (10)
· Försäljningen av Karlatornet skjuts på framtiden som en direkt
följd av det osäkra läget på den globala finansmarknaden orsakat av
Coronapandemin. Aktivitetsnivån i projektet har gått ner till ett
minimum och kostnader i samband med det har belastat kvartalet om 58
Mkr.

· Arbetet med omorganisationen fortskrider och
effektiviseringsåtgärder implementeras som frigör cirka 200 miljoner
på årlig basis från och med början av 2021. Åtgärderna reducerar
kostnader över hela organisationen och innebär att upp till 100
tjänster varslas om uppsägning. I kvartalet har
organisationsomställningar belastat resultatet om 30 Mkr

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:
- Den anpassning vi gör i vårt bolag ska ses i ljuset av den
dagsaktuella situationen påverkad av covid-19 men är främst en del i
ett mer långsiktigt arbete med syfte att ändra huvudfokus från
tillväxt till lönsamhet. Våra ekonomiska resultat den senaste tiden
är ett tecken på att vi efter många år av stark tillväxt är inne i en
fas där vi behöver göra det som vi alltid varit bra på - våga
ifrågasätta, ta beslut och fortsätta fokusera framåt.

- Vi väljer att göra detta just nu, inte bara för att det krävs av
oss, utan också för att förutsättningarna för det är goda, trots en
något oviss situation med pandemin. Vi har en historiskt stark
orderbok på cirka 10,5 miljarder kronor, vilket är nästan en
fördubbling jämfört med vid samma tidpunkt för ett år sedan.

Presentation av delårsrapporten januari - mars 2020

Den 5 maj 2020, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna
delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för
investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska
och kan följas i direktsändning via en webbsändning på
https://tv.streamfabriken.com/serneke-q1-2020. Presentationsmaterial
inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen
omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 566 426 95

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020, kl. 08.00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och
projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter
omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att
tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer
innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger
och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler,
offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig
infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella
beställare. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem
regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor
i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås,
Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå,
Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala,
Varberg, Växjö och Örebro. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/delarsrapport-januari---ma...
https://mb.cision.com/Main/12984/3103776/1241596.pdf
https://mb.cision.com/Public/12984/3103776/ad28b671568b4c51.pdf

Författare Cision News