Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Serneke Group AB: Sänkta kostnader om 200 miljoner kronor när Serneke effektiviserar

Serneke tar steg två i den större omorganisation som bolaget inledde
hösten 2019. De förändringar som nu genomförs innebär minskade
kostnader om cirka 200 miljoner kronor årligen. Förändringarna
förväntas ge full effekt vid inledningen av 2021 och berör upp till
100 tjänster.

- De åtgärder vi nu genomför innebär en anpassning av kostnadskostymen
för det nya Serneke Sverige och det effektivare arbetssätt som denna
organisation syftar till. Det nu rådande läget i världen med
effekterna av covid-19 kräver dessutom ytterligare skärpa och
handlingskraft i anpassningen, säger Ola Serneke, t f VD för Serneke
Sverige och koncernchef för Serneke Group.

Arbetet med att skapa en ny organisation inleddes under hösten förra
året och syftade till att samla bolagets kärnverksamhet i ett Serneke
Sverige bestående av fem regioner, alla med eget resultatansvar.
Närhet till den lokala affären och ett ökat engagemang bland
medarbetarna är några av de styrkor som den nya regionstrukturen ska
förstärka ytterligare. Omorganisationen innebar även att bolaget gick
ifrån sina fyra affärsområden Bygg, Anläggning, Projektutveckling och
Fastighet. I den nya organisationen är det istället
helhetserbjudandet från bolagets samlade kompetens och kundens behov
som står i fokus.

- Vi ser nu efter några månader med den nya organisationen att vi
blivit effektivare och nyttjar våra resurser bättre. Stärkta av det,
och som ett naturligt nästa steg, vidtar vi nu åtgärder för att
ytterligare vässa vår konkurrenskraft och förbättra vår lönsamhet,
säger Ola Serneke.

Åtgärderna reducerar kostnader över hela organisationen och innebär
att upp till 100 tjänster varslas om uppsägning. I första hand
påverkas de verksamheter där omorganisationen fått störst påverkan,
som de tidigare affärsområdena Anläggning, Fastighet och
Projektutveckling. Diskussioner med de fackliga parterna har inletts.

Sammantaget innebär effektiviseringsåtgärderna att cirka 200 miljoner
kronor frigörs årligen med fullt genomslag från och med början av
2021. Reservationer om cirka 100 miljoner kronor för kostnader
kopplat till åtgärderna belastar resultatet i första och andra
kvartalet 2020.

- Den förändring vi nu presenterar är nödvändig för att fullfölja vår
ambition att sätta lönsamhet före tillväxt och säkra vår framtida
konkurrenskraft. Det är en viktig del av en långsiktig plan som
påverkats ytterligare av det allvarliga läge som råder globalt på
grund av covid-19. Detta kommer bli ett år med fokus på vår
entreprenadverksamhet och att leverera på den historiskt starka
orderbok om 9 miljarder kronor som vi inledde året med, säger Ola
Serneke.

För mer information, kontakta:

Michael Berglin, vice VD Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 00
michael.berglin@serneke.se

Jonas Fjellman, HR-direktör Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 65
jonas.fjellman@serneke.se

Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 08.00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och
projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter
omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att
tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer
innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger
och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler,
offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig
infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella
beställare. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem
regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor
i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås,
Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå,
Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala,
Varberg, Växjö och Örebro. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/sankta-kostnader-om-200-mi...
https://mb.cision.com/Main/12984/3072600/1219005.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.