Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-13

Serneke Group AB: Serneke får markanvisning för nytt kvarter i Hagastaden

Serneke har för avsikt att utveckla ett helt kvarter i Hagastaden i
Stockholm. Projektet har nu kommit ett steg närmare i och med en
tilldelad markanvisning. Kvarteret kommer att innehålla KFUM Centrals
nya idrotts- och kulturcenter samt hotell, kontor och skola.

Exploateringsnämnden i Stockholms stad beslutade den 12 december att
tilldela Serneke en markanvisning inom del av fastigheten Vasastaden
1:16 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Markanvisningen innebär att
Serneke har exklusivitet att arbeta vidare med utvecklingen av
projektet.

Kvarteret kommer innehålla byggnader om cirka 40 000 kvadratmeter och
bli en viktig mötesplats med stort flöde av människor under stora
delar av dygnet. KFUM Central kommer genom samarbetet med Serneke att
få moderna och ändamålsenliga lokaler för idrott och kultur.

- Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med KFUM Central
och Stockholms stad för att utveckla det aktuella kvarteret där
idrott, hälsa och kultur finns med som centrala delar, säger Ola
Serneke, VD och koncernchef på Serneke Group.

- Vi är mycket glada för denna viktiga milstolpe i projektet och att
staden så tydligt visar att man vill vara med och förverkliga detta
projekt. Det kommer innebära ett viktigt tillskott av ytor för
idrott- och kultur, men även utgöra en trygg mötesplats i Hagastaden,
säger Hans von Uthmann, ansvarig för KFUM Centrals Idrotts- och
Kulturcenter.

- Vi har en stor brist på idrottshallar och lokaler för föreningsliv i
Stockholm. Det här samarbetet mellan KFUM Central och Serneke kommer
att betyda mycket för idrotten och kulturen i Hagastaden, Norrmalm
och i hela Stockholm, säger Joakim Larsson (M)
stadsbyggnadsborgarråd.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram ytterligare förslag på
utformning samt en detaljplan för området.

För mer information, kontakta:

Stephan Åkerlund, affärsutvecklingschef Serneke Projektutveckling AB
Tel: +46 70 553 80 36
stephan.akerlund@serneke.se

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i
Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna,
Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan,
Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/serneke-far-markanvisning-...
https://mb.cision.com/Main/12984/2988991/1160533.pdf

Författare Cision News