Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Serneke Group AB: Serneke Group AB publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2019

Sernekes årsredovisning 2019 finns från och med idag tillgänglig på
koncernens webbplats, www.serneke.se.

Den som inte har möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan
skicka en förfrågan om tryckt version till info@serneke.se. Engelsk
version av årsredovisningen finns tillgänglig på webbplatsen under
vecka 17.

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se
Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 april 2020 kl. 14.00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och
projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter
omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att
tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer
innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger
och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler,
offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig
infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella
beställare. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem
regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor
i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås,
Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå,
Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala,
Varberg, Växjö och Örebro. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/serneke-group-ab-publicera...
https://mb.cision.com/Main/12984/3086874/1229141.pdf
https://mb.cision.com/Public/12984/3086874/b7858c95a4a0a41b.pdf

Författare Cision News