Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-25

Serneke Group AB: Serneke säljer fastighet på Lindholmen

Serneke har sålt en fastighet på cirka 9 000 kvadratmeter till
Fastighetsaktiebolaget Fribordet, ett helägt dotterbolag till
Älvstranden Utveckling AB. Köpeskillingen uppgår till 173 miljoner
kronor.

Den avyttrade fastigheten ligger granne med den kommande stadsdelen
Karlastaden och är strategiskt viktig för den vidare utvecklingen av
området. Fastigheten omfattar 8 760 kvadratmeter mark och lokalarean
uppgår till cirka 9 800 kvadratmeter.

Serneke Groups VD och koncernchef Ola Serneke är glad för den nya
ägaren Älvstranden Utveckling.

- Det känns extra bra att köparen är Älvstranden Utveckling, som med
säkerhet kommer att tillvarata stadens intressen i kommande
stadsutveckling på Lindholmen. Vi har haft en positiv utveckling av
fastigheten sedan vårt förvärv, och då följer det även vår strategi
att sälja vid denna tidpunkt, säger Ola Serneke.

Tillträdesdagen är satt till den 29 november 2019. Försäljningen
förväntas ge en positiv resultatpåverkan i det fjärde kvartalet om
cirka 20 miljoner kronor samt en positiv likviditetseffekt om drygt
100 miljoner kronor. Försäljningen konfirmerar även tidigare
uppskrivning om cirka 20 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Krister Johansson, vice VD, Serneke Projektutveckling
Tel: +46 31 712 97 53
krister.johansson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i
Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna,
Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Skövde, Strömstad,
Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är
noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/serneke-saljer-fastighet-p...
https://mb.cision.com/Main/12984/2971687/1149505.pdf

Författare Cision News