Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

SFF: SFF UPPDATERAR PROSPEKT FÖR SÄKERTSTÄLLT MTN-PROGRAM

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 11 februari 2020 ersätter tidigare grundprospekt daterat 8 februari 2019. Prospektet finns tillgängligt på SFF:s webbplats och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB,
Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats,
www.svenskfastighetsfinansiering.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sff/r/sff-uppdaterar-prospekt-for-sakertstall...
https://mb.cision.com/Main/11909/3032880/1192041.pdf

Författare Cision News