Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-16

Signatur Fastigheter: Signatur Fastigheters apportemission och namnbyte har nu registrerats och första dag för handel av d...

Den 22 november 2019 beslutade extra bolagsstämma i Signatur
Fastigheter AB (publ) ("Signatur Fastigheter" eller "Bolaget"),
tidigare Deflamo AB (publ), om bland annat apportemissionen av SIG
Invest AB (publ) ("SIG Invest"), ändring av bolagsordning och
namnbyte från Deflamo AB (publ) till Signatur Fastigheter AB (publ).
Idag har Bolagsverket registrerat de slutliga besluten från extra
bolagsstämman och totalt har 1 745 967 484 nya B-aktier i Signatur
Fastigheter nyemitterats. Första dag för handel för de nya B-aktierna
på Nasdaq First North Growth Market är den 17 december 2019.

Signatur Fastigheter och SIG Invest ingick den 23 oktober 2019 ett
apportavtal om att Signatur Fastigheter skulle förvärva samtliga
aktier i SIG Invest, vilket godkändes på extra bolagsstämma den 22
november 2019. Enligt apportavtalet hade aktieägarna i SIG Invest
rätt att för varje aktie i SIG Invest teckna 352,04939207 (avrundat
till åtta decimaler) B-aktier i Signatur Fastigheter.

Efter avslutad acceptperiod har totalt 4 959 439 aktier i SIG Invest,
motsvarande cirka 98,7 procent av totalt antal utestående aktier i
SIG Invest, konverterats till 1 745 967 484 B-aktier i Signatur
Fastigheter, vilket innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 11 108
500,67 SEK i Bolaget. Bolaget har förlängt accepttiden till den 31
januari 2020 för resterande SIG Invest-ägare att acceptera
erbjudandet och arbetar för att de resterande aktierna i SIG Invest
ska konverteras till B-aktier i Deflamo så snart som möjligt. Första
handelsdag för de nya aktierna är den 17 december 2019.

"Det känns bra att vi nu är redo för vår första handelsdag, vi ser
fram emot fortsättningen!", säger Bolagets VD och grundare Dan
Astrén.

Bolaget meddelar samtidigt att Pareto Securities AB anlitats som
likviditetsgarant. Pareto Securities AB kommer i sitt uppdrag som
likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Signatur
Fastigheter AB:s aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa
handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken.

Dan Astrén
CEO
+46 40-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med
huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till
Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder
och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande
fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund
för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på
fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete
innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande
av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market från den
17 december och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50,
e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/signatur-fastigheter/r/signatur-fastigheters-...
https://mb.cision.com/Main/18969/2992410/1162822.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.