Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-13

SIMRIS ALG AB BEKRÄFTAR NAMNBYTE TILL SIMRIS GROUP AB

Simris Alg AB (publ), meddelar idag att företagets namn officiellt har ändrats till Simris Group AB inom det svenska aktiebolagsregistret (Bolgasverket). Ändringen godkändes av aktieägarna vid en extra bolagsstämma den 6 mars.

Namnbytet till Simris Group AB är i linje med den långsiktiga strategin att bygga en internationell verksamhet som verkar inom flera branscher.

"Som redan visades genom vårt förvärv av Cyano Biotech GmbH förra året, och dess nyligen ändrade namn till Simris Biologics GmbH, är det vårt mål att bygga Simris till en global aktör inom mikroalgområdet. När vi utvecklar eller skaffar oss ny kompetens, accelererar vi inträdet på nya marknader och får större tillgång till nya geografiska områden. Vår attraktion till skyddade tekniska plattformar och utökad produktionskapacitet underbygger vårt fokus på möjligheter som representerar ett ökande värde för aktieägarna.” sa Julian Read, VD Simris Alg AB.

Steven Schapera, styrelseordförande, Simris Alg AB tillade: "Om man tänker på längre sikt kommer Simris Group AB att vara paraplyet som var och en av våra framtida verksamheter ligger under. Vårt förvärv av Cyano Biotech tog Simris bortom kosttillskott och B2B-biomassa till det biofarmaceutiska området med hög marginal. Vår avsikt är att bygga vidare på dessa befintliga vertikaler, samtidigt som vi behåller ett intresse för andra kompletterande områden som ger starka synergier.”

Mediakontakt:
Julian Read
CEO Simris Group AB
Email: ir@simris.com
Mobile: +46767888212
www.simrisgroup.com

Om Simris Group AB (PUBL):
Simris Group är ett biologikaföretag som identifierar högvärdiga, naturliga, biologiskt aktiva ämne som finns i mikroalger och cyanobakterier för att extrahera för tillämpningar inom hudvård, nutrition och bioläkemedel. Företaget odlar på ett hållbart sätt mikroalger och cyanobakterier i industriell skala inom sin fotobioreaktoranläggning där förhållanden optimeras för produktion av dessa högvärdiga föreningar. 
Simris Groups aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SIMRIS och ISIN code SE0008091664.
Certifierad rådgivare är Amudova AB, telefon: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

Bifogade filer
SIMRIS ALG AB BEKRÄFTAR NAMNBYTE TILL SIMRIS GROUP AB

Författare MFN