Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

SIMRIS ALG: HADE 1,6 MLN KR KVAR I KASSAN SLUTET 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Simris Alg, som odlar alger och som tillverkar
kosttillskott och som är listat på First North, hade 1,6 miljoner kronor i
likvida medel i slutet av första kvartalet.

Det framgår av rapport för det första kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 miljoner kronor
under årets tre första månader.

"Ledningen verkar fortsatt för att finansiera bolaget till så förmånliga
villkor som möjligt, tills egen intjäningsförmåga uppnåtts, i syfte att gynna
aktieägarnas långsiktiga intressen", heter det i rapporten.

Av rapporten framgår att likviditeten stärkts genom cirka 1,6 miljoner kronor
i form av bidrag och lån genom regeringens krispaket. Bolaget skriver även
att de löpande rörelsekostnaderna har minskat till cirka hälften.

Simris Alg tillfördes cirka 28,2 miljoner kronor före emissionskostnader i den
emission som genomfördes i höstas.

Bolagets totala skulder uppgår till 16,5 miljoner kronor där nästan 13,4
miljoner kronor är kortfristiga.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News