Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Simris Alg: Kommuniké från extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

Idag onsdag den 25 juli 2018 hölls extra bolagsstämma i Simris Alg AB
(publ). Vid stämman var 806 208 aktier representerade, vilket
motsvarar 8,41 % av totala antalet aktier. Nedan följer en
sammanfattning av stämmans beslut om företrädesemission. Beslutet
fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag, med
komplettering av avstämningsdag.

Bolagsstämman beslutade om en företrädesemission av högst 3 769 644
aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst
327 489,06 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma
aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Den
som på avstämningsdagen är aktieägare har företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen, varvid fem (5) befintliga aktier av
serie B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.

2. För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av
företrädesrätt (teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier
som tecknats utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt
följande turordning: i första hand till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätter i emissionen, i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning; i andra hand
till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp; i tredje hand
till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av
aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden, samt i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6,50 kronor.

4. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i
aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 22
augusti 2018.

5. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 27 augusti
till och med den 10 september 2018. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom betalning, senast den 10 september 2018.
Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild
teckningslista, varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar
efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen äger rätt att
tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.

6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya
aktierna registrerats.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen
ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien
Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med
kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är
Västra Hamnen Corporate Finance.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/simris-alg/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/14177/2581478/883241.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.