Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Simris Alg: Simris Alg delårsrapport januari - mars 2020

·
Nettoomsättningen ökade med 12 procent jämfört med föregående kvartal
och uppgick under perioden till 265 tkr (1 176). Försäljningen i USA
ökade totalt med 181 procent jämfört med föregående kvartal och
uppgick under perioden till 128 tkr (24). Omsättningen har påverkats
av coronapandemin, med undantag för e-handeln i USA som börjat visa
stark tillväxt.

·
Rörelseresultatet uppgick till -6 859 tkr (-5 006).

·
Ett antal åtgärder genomfördes för att anpassa verksamheten till det
osäkra omvärldsläget på grund av coronakrisen. Tillsammans med stöd
av regeringens åtgärdspaket har Simris Alg kunnat minska sina
rörelsekostnader till cirka hälften under pågående kris.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

·
EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet, har återkommit med en ny förfrågan om
komplettering av Simris Algs ansökan enligt Novel Foods-förordningen
inom EU.

KOMMENTAR FRÅN VD
Det är omöjligt att inleda dessa rader med annat än att kommentera det
läge vi som samhälle befinner oss i på grund av utbrottet av
covid-19. Precis som klimatkrisen beror på att vi inte lyssnat på
forskningen, är pandemin resultatet av att vi inte tagit till oss
vetskapen om den fara som djurindustrin faktiskt innebär även för oss
människor. Det är en enkel utväg att skylla på exotiska djurmarknader
i Kina, när den vanliga smittvägen för spridning av nya virus till
människor går genom gris och fågel.

I dessa tider känns det därför extra betydelsefullt att tillhöra de
företag som aktivt arbetar för att göra animaliska råvaror
överflödiga. I vårt fall fiskolja, som är dålig för både oss och
planeten. Att alger, naturens egen källa till omega-3, är det bättre
alternativet vet vi. Och under årets första kvartal har vi kunnat se
att även marknaden börjar hänga med. Trots covid-19 lyckades vi
markant öka vår försäljning i USA, där den viktigaste milstolpen
under perioden var avtal med goop som återförsäljare av Simris® Algae
Omega-3.

Samtidigt har även vi påverkats av coronakrisen. Reserestriktioner,
stängda fabriker och stoppade transporter innebar att vi tvingades
bromsa in vår marknadslansering i USA, och samtliga planerade event
fick ställas in. Vi svarade snabbt med ett antal åtgärder för att öka
vår uthållighet genom krisen, där bland annat korttidspermittering av
våra medarbetare gett nödvändiga och avgörande kostnadsbesparingar.

Att vi så snabbt lyckades ställa om verksamheten och trots
förutsättningarna ser fortsatt ökad försäljning gör att jag är
optimistisk att Simris Alg kommer höra till dem som går som vinnare
ur den här krisen. Och jag hoppas också att krisen lär oss att bättre
ta hand om varandra och vår planet. Tills dess är det hålla avstånd
och tvätta händerna som gäller.

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och
wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth
Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified
Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och
email ca@vhcorp.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/simris-alg/r/simris-alg-delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/14177/3105785/1243259.pdf

Författare Cision News