Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

SiversIMA AB: Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet oktober-december 2018

· Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till KSEK 37 066 (42
056), en minskning på 12 procent

· Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK 16 834 (32 971),
en minskning på 49 procent

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till
KSEK - 21 229 (1 525)

· Kvartalets resultat uppgick till KSEK -30 147 (-4 831)
· Resultat per aktie var SEK -0,26 (-0,05)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,07 (2,12)
Januari-december 2018

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 119 761 (95
837), en ökning om 25 procent

· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 69 835 (65 493), en
ökning om 7 procent

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till
KSEK -57 548 (-19 568)

· Periodens resultat uppgick till KSEK -102 971 (-45 617)
· Resultat per aktie var SEK -0,87 (-0,49)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,07 (2,12)
Väsentliga händelser under kvartalet oktober-december

· CST Global erhåller en ramorder om 21,5 MSEK från ett amerikanskt
Fortune 100-bolag

· Sivers IMA genomför en riktad nyemission om 43,4 MSEK
· Sivers IMA tillkännager gemensamt utvecklingsprojekt för 5G
basstationer med Ampleon

· Sivers IMA tillkännager att WiGig-chipet TRX BF01 är redo för
volymproduktion

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Sivers IMA meddelar att bolaget tecknat ett avtal med en
östeuropeisk systemleverantör av trådlös bredbandsaccess

· Sivers IMA signerar avsiktsförklaring för användande av bolagets
olicensierad 5G produkter i applikation för ultraljudsundersökning

En webbaserad presentation av bokslutsrapporten kommer att hållas kl.
10.00 fredagen den 15 februari 2019. Anmälan till webinariet görs via
länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/7090275895165140237

VD-kommentar

Fjärde kvartalet - Stora möjligheter, kortsiktiga utmaningar.

Fjärde kvartalet är ett av de mest spännande kvartalen som jag varit
vd för Sivers IMA. Vi signerade två avtal inom viktiga
framtidsområden, som kan bli avgörande för vår framtida tillväxtresa.
Ett avtal inom 5G med Ampleon, som är världsledande inom RF till
basstationer, och ett avtal på 21,5 miljoner, för en "liten"
förserieorder till ett mycket intressant amerikanskt Fortune
100-bolag. Detta innebär att vi lyckades säkra nya mycket viktiga
affärer inom båda våra affärsområden under ett och samma kvartal,
vilket är något av ett genombrott.

Vi ser fortsatt en väldig positiv utveckling framöver vilken
ytterligare stärks genom dessa nya affärer, men vi har i detta
kvartal också stött på utmaningar som i stort är begränsade till
kvartalet. Inom Wireless är det våra utgående VCO produkter som
skulle slutlevererats under fjärde kvartalet, men har fått stoppas
före leverans på grund av fel som hittas i en underleverantörs
substrat. Denna leverans motsvarade ca 5 miljoner kronor och kommer i
stället genomföras under februari till maj 2019. Inom fiberområdet är
det fortfarande handelskriget i Kina som ger oss utmaningar. Vi har
ett lager av äldre GPON chip som är kopplade till denna marknad, som
ger ett behov av en nedskrivning av lagret hos CST Global på
sammanlagt MSEK 12,3. Sammantaget gör detta att vi under fjärde
kvartalet uppnådde ett sämre resultat än vi räknat med.

Kortsiktiga förluster

I fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till MSEK 16,8 (MSEK
32,9), en minskning med 49 procent jämfört med motsvarande kvartal
2017. Bolagets EBITDA resultat slutade på MSEK -21,2 (MSEK 1,5) en
försämring med MSEK 22,7 jämfört med motsvarande kvartal 2017.
Resultatet innefattar en nedskrivning av dotterbolaget CSTs varulager
om MSEK 12,3, vilket är en engångskostnad som står för mer än halva
förlusten underkvartalet. Utan denna nedskrivning motsvarar
resultatet en negativ EBITDA på MSEK 8,9. Rörelsens bruttointäkter
för helåret 2018 ökade till MSEK 119,8 (95,8) vilket motsvarar en
ökning med 25 procent jämfört med 2017, medan nettointäkterna ökade
med 7 procent totalt, till MSEK 69,8 (65,4).

Framtiden

Under 2019 har vi mycket spännande att se fram emot, inte minst att vi
har färdiga produkter inom olicensierad 5G

(fd. WiGig) och protyper klara inom licensierad 5G med totalt nio
"design wins" från kunder som utvecklar produkter och prototyper
baserade på vår 5G teknik. Även vår amerikanska kund, Fortune
100-bolaget, blir en viktig del av vår tillväxtresa. Vad gäller den
kinesiska marknaden runt FTTH (fiber till hemmet) ser vi tyvärr inte
någon ljusning under 2019, men den övrigt positiva utvecklingen för
våra andra produkter gör att vi tror på en stark tillväxt.

Sammantaget har vi alltså haft ett tillfälligt bakslag, men jag är
övertygad om att vi kommer få bra fart på tillväxten redan under
första halvåret 2019. Våra nya produkter gör oss väl rustade inför de
absolut största och viktigaste mässorna, Optical Networking and
Communication Conference (OFC) i San Diego i mars och Mobile World
Congress (MWC) i Barcelona sista veckan i februari. På MWC kommer vi
att ha den största montern vi någonsin haft, tillsammans med våra
partners Blu Wireless och Fujikura. Jag ser fram emot att rapportera
till er alla om detta redan under mars månad.

Anders Storm, vd och koncernchef

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified
Adviser på Nasdaq First North.

Apelbergsgatan 27

Box 7405

103 91 Stockholm

E-mail: certifiedadviser@penser.se

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 februari 2019, klockan 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/bokslutskommunike-2018,c2742029
https://mb.cision.com/Main/11695/2742029/991768.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.