Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-16

SiversIMA AB: Sivers IMA delårsrapport januari-september 2018, ett starkt kvartal med två nya 5G kunder och klart förbä...

Tredje kvartalet 2018

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 34 624 (24 752),
en ökning om 40 procent

· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 25 217 (15 016), en
ökning om 68 procent

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till
KSEK - 3 301 (-10 508)

· Periodens resultat uppgick till KSEK -19 276 (-22 031)
· Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,22)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,09 (2,24)
Januari-September 2018

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 82 695 (53 781),
en ökning om 54 procent

· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 53 001 (32 521), en
ökning om 63 procent

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till
KSEK -36 318 (-21 092)

· Periodens resultat uppgick till KSEK -72 824 (-40 786)
· Resultat per aktie var SEK -0,65 (-0,44)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,09 (2,24)
Väsentliga händelser under perioden juli-september:

· CST Global adderar produktkapacitet för BH laserdioder
· CST Global adderar ytterligare produktionskapacitet
· Sivers IMA inleder 5G samarbete med global leverantör av
licensierade punkt-till-multipunkts bredbandsnät

· Sivers IMA inleder samarbete inom 5G millimetervåg med ledande
nordamerikanskt produktbolag

· Sivers IMA får order på VCO:er på 5,5 MSEK
Väsentliga händelser efter periodens utgång:

· CST Global erhåller en ramorder om 21,5 mkr från ett amerikanskt
Fortune 100-bolag.

· Sivers IMA genomför en riktad nyemission om 43,4 miljoner kronor
VD-kommentar

Tredje kvartalet - ett starkt kvartal med två nya 5G kunder och klart
förbättrat

EBITDA resultat jämfört med både 2017 och andra kvartalet 2018.
Andra hälften av 2018 har börjat mycket positivt genom en ökad
nettoomsättningstillväxt (+68%) samt två nya kundavtal inom 5G.
Dessutom har vi signerat en viktig ramorder på MSEK 21,5 under början
av fjärde kvartalet, med ett mycket framträdande amerikanskt Fortune
100-bolag inom fiberoptikområdet. Inom fiberoptikområdet har det
senaste årets investeringar resulterat i en kraftigt ökad kapacitet i
vår fabrik i Skottland.

Fortsatt tillväxt och stärkt EBITDA

I tredje kvartalet har vi haft en ökad nettoomsättning om MSEK 25
(MSEK 15) vilket motsvarar +68% jämfört med samma kvartal 2017. Tack
vare denna positiva utveckling tillsammans med en förbättrad
bruttomarginal, ser vi en klar förbättring av bolagets EBITDA
resultat för perioden, som slutar på MSEK -3 (MSEK -10) en
förbättring med MSEK 7 jämfört med samma kvartal 2017, samt en
förbättring med MSEK 15 jämfört med andra kvartalet 2018. Under året
har investeringar i materiella anläggningstillgångar för framtida
tillväxt fördubblats till MSEK -14,4 (-7,3). Det negativa
rörelseresultatet för perioden minskade med MSEK 6, till MSEK -14
(MSEK -20), där större delen av det negativa resultatet härrör från
goodwillavskrivningar på motsvarande MSEK 11 under tredje kvartalet.
Merparten av avskrivningarna är kopplade till förvärvet av CST Global
från 2017.

Framtida flytt till Nasdaqs huvudlista

Som tidigare aviserats ser vi över möjligheterna att genomföra en
flytt från First North till Nasdaqs huvudlista.

Vi har påbörjat arbetet för att uppfylla noteringskraven inför den
börsrevision som föregår Bolagskommitténs beslut kring notering.
Arbetet omfattar stora delar av bolaget, bland annat en övergång till
redovisning enligt IFRS samt att Svensk kod för bolagsstyrning,
("Koden"), skall tillämpas. Vi har en hög ambition avseende vårt
förberedelsearbete och avser att redovisa mer detaljerad information
under första halvåret 2019.

Framtiden

Vi har startat fjärde kvartalet på bästa sätt med en stor ramorder
gällande förserieproduktion till ett mycket framträdande amerikanskt
Fortune 100-bolag inom fiberområdet. I samband med detta genomfördes
en riktad nyemission för att säkra nytt kapital till framtida
investeringar i tillväxt. Vi har genom den riktade nyemissionen nöjet
att välkomna AMF Aktiefond småbolag som nya ägare. Det är också
mycket glädjande att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small
Cap Edge ökat sina innehav i bolaget. Vi fortsätter genomföra vår
strategiska affärsplan med fokus på våra affärsområden Wireless och
Fiberoptik. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och vi
känner oss trygga i att vi kan erbjuda chip och komponenter i
världsklass. De kunder som har användning för våra chip och
komponenter vet vilka vi är och vad vi kan erbjuda, vilket leder till
att vi befinner oss i en bra position för att addera ännu fler kunder
framöver.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

En webbaserad presentation av tredje delårsrapporten kommer att hållas
kl. 10.00 fredagen den 16 november 2018. Anmälan till webinariet görs
via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4616721076859964675

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail:anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified
Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 november 2018, klockan 08.00.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd
leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De
helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar
och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem
baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg,
millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista
utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-ima-delarsrapport-januar...
http://mb.cision.com/Main/11695/2674028/945863.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.