Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

SiversIMA AB: Sivers IMA Holding AB (publ) Delårsrapport Q1, Januari-Mars 2020

Når 2019 års försäljningsnivå trots utmanande tider.

Första kvartalet 2020

· Intäkterna uppgick till KSEK 22 810 (23 099), en minskning om 1%.
· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK
-11 001 (-5 604)

· Resultatet uppgick till KSEK -21 217 (-14 004)
· Resultat per aktie var SEK -0,16 (-0,12)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)
Väsentliga händelser under första kvartalet:

· Den 30 januari meddelade Wireless 4 nya design-wins med Tier 3
kunder.

· Den 13 februari meddelade Wireless att de signerat ett avtal med
Cambium Networks, en ledande global leverantör av trådlösa
nätverkslösningar, för leverans av 5G radiofrekvens chip för Cambiums
utrullning av trådlöst 5G bredband.

· Den 18 februari lanserade Wireless tillsammans med Ampleon en ny
toppmodern 5G mmWave Dual Quad Beamformer IC.

· Den 19 februari genomförde Sivers IMA Holding AB en riktad
nyemission om 5 955 418 aktier och tillfördes härigenom cirka 54
miljoner kronor före emissionskostnader.

· Den 3 mars meddelade Photonics att de utökar sin silicon
photonics-portfölj i samarbete med det belgiska forsknings- och
innovationscentret imec.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

· Den 14 april erhöll Photonics en utvecklingsorder till ett värde
av 7,5 MSEK från en US Foryune 100-kund.

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.
10.00 tisdagen den 19 maj 2020.

Anmälan till webinariet görs via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1883470422000379915

Nyckeltal

KSEK 2020 2019 2019
Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec
Intäkter 22 810 23 099 96 355
EBITDA -11 001 -5 604 -48 322
Periodens resultat -21 217 -14 004 -75 661
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,16 -0,12 -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 2,35 2,20 2,17

VD-kommentar

Når 2019 års försäljningsnivå trots utmanade tider

Covid-19-pandemin har gjort att affärsaktiviteten saktats ner kraftigt
på många håll i samhället. Jag kan tacksamt konstatera att vi under
första kvartalet påverkades måttligt och trots en något hämmad
tillväxt lyckades leverera en försäljning på samma nivå som 2019.
Under inledningen av andra kvartalet har vi dock sett att kunder tar
längre tid på sig att fatta beslut eller senarelägger beslut. Därmed
ser vi en viss förskjutning i utrullningar av nät. På längre sikt ser
vi inte att vår underliggande marknad kommer att påverkas, men precis
som tidigare kommer tillväxten att variera över kvartalen. Trots
pandemin har vi under april fått vår första mindre volymorder på
cirka 3,5 miljoner kronor för leverans under andra och tredje
kvartalet till CCS/ADTRAN på 60 GHz.

Vårt affärsområde Photonics har gått från klarhet till klarhet under
det senaste året och sett en stark efterfrågan utanför sin
traditionella marknad för optiskt fiberkommunikation. Efter första
kvartalets utgång erhöll vi ytterligare en utvecklingsorder från en
ny Fortune 100-kund. Ordern på 7,5 miljoner kronor gäller optiska
sensorer och kommer att levereras och faktureras under året. Den
inkluderar såväl utvecklingstjänster som tillverkning och leverans av
tidiga prototyper. Det är vår andra Fortune 100-kund inom Photonics
och visar på vår styrka inom detta område.

Vi har sålt 11 nya testsystem under kvartalet, var av sex till
universitet och fem till potentiella nya 5G-kunder i ett flertal
olika vertikaler, i skrivande stund har vi 16 design-in-avtal, varav
fyra tecknades i januari i år. I kvartalet tecknade vi ett
5G-leveransavtal med Cambium Networks, en global systemleverantör av
trådlösa bredbandslösningar. Avtalet följer på en framgångsrik
design-win i slutet av 2018 och visar vår förmåga att konvertera
design-wins till långsiktiga avtal med betydande kunder.

I kvartalet lanserade vi tillsammans med vår partner Ampleon en Dual
Quad Beamformer IC (BFIC) som ska användas i flera 5G-applikationer.
Vi har tillsammans utvecklat en unik BFIC som gör att våra kunder kan
differentiera sina produkter på den mycket konkurrenskraftiga
5G-millimetervågsmarknaden. Vi har samarbetat med Ampleon sedan 2017
och vårt gemensamutvecklade, marknadsledande BFIC är en verklig
milstolpe som våra kunder visar stort intresse för. I kvartalet
utökade vi det samarbete som inleddes 2019 med imec, ett
världsledande forsknings- och innovationsnav inom nanoelektronik och
digital teknik. Genom samarbetet utökar vi vår silicon photonics
(SiPho)-portfölj. SiPho-teknlogin har gjort snabba framsteg inom
fiberoptisk kommunikation under de senaste decennierna men
kostnadskänsliga marknader har saknat en enkel, kostnadseffektiv
lösning. Våra lasrar och optiska förstärkare kan på imecs
SiPho-plattform på sikt möta den typen av efterfrågan. En viktig
drivkraft för vår tillväxt, både inom 5G och Photonics, är vårt
starka partnernätverk och våra många samarbeten. Jag är övertygad om
att våra utvecklingssamarbeten även framöver kommer att vara viktiga
tillväxtdrivare.

Jag vill passa på att tacka för det förtroende som gavs oss i samband
med den riktade nyemission som vi genomförde i mitten av kvartalet.
Emissionen var flera gånger övertecknad och tillförde bolaget cirka
54 miljoner kronor före emissionskostnader. Den gjordes för att kunna
möta ökad efterfrågan från kunder, för att ytterligare investera i
utvecklingen av våra chipset och för att finansiera ökad
tillverkningskapacitet inom Photonics.

I mitten av mars höll vi en digital kapitalmarknadsdag med sammanlagt
500 åhörare. Det är glädjande och uppmuntrande att se det stora
intresset för Sivers IMA som bolag och vår aktie som investering. För
er som ännu inte tagit del av kapitalmarknadsdagen finns den
tillgänglig på vår hemsida.

Min optimism om framtiden är fortsatt mycket stark. Den positiva
utvecklingen på marknaden inom gamla och nya vertikaler inom 5G och
Photonics kommer ge fortsatt bra tillväxt. Pandemin kommer förstås
påverka alla, men under ytan bubblar många diskussioner med en
väldigt positiv känsla. Våra mycket konkurrenskraftiga produkter och
vårt starka globala nätverk gör oss väl rustade för att dra nytta av
marknadens underliggande starka efterfrågan och jag ser med förväntan
framåt.

Anders Storm, vd och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:Anders Storm,
verkställande direktör

Tel: 0702 62 63 90
E-post: anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq
First North Growth Market.

Tel: 08 463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sivers IMA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Sivers IMA Holding AB är ett ledande och internationellt erkänt
teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics
levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip
och antenner för avancerade 5G system till data- och
telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar
halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer
och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på
Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret
ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://siversima.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-ima-holding-ab--publ--d...
https://mb.cision.com/Main/11695/3115318/1250063.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.