Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

SiversIMA AB: Sivers IMA Holding Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019

· Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till KSEK 40 536 (25
189), en ökning om 61 procent

· Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK 25 050 (13 073),
en ökning om 92 procent

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till
KSEK - 5 925 (-14 564)

· Kvartalets resultat uppgick till KSEK -20 670 (-24 836)
· Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,22)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,93 (2,51)
Väsentliga händelser under perioden januari-mars:

· Sivers IMA AB tecknade
(https://www.siversima.com/investors/pressmeddelanden/sivers-ima-meddelar...)ett
avtal med en östeuropeisk systemleverantör av trådlös
bredbandsaccess.

· Sivers IMA AB signerade en avsiktsförklaring för användande av
bolagets olicensierad 5G produkter i applikation för
ultraljudsundersökning.

· Sivers IMA AB och Blu Wireless visade upp exceptionell prestanda
med sin licensierade 5G lösning.

· Sivers IMA AB lanserade 5G RFIC på Mobile World Congress 2019.
En webbaserad presentation av tredje delårsrapporten kommer att hållas
kl. 10.00 onsdagen den 22 maj 2019. Anmälan till webinariet görs via
länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/8254917096183055884

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

· Sivers IMA AB har, tillsammans med partners, sålt över 20
utvärderingspaket för 5G sedan Mobile World Congress (MWC) i
februari.

· Sivers IMA Holding AB har utsett Pareto Securities AB till
finansiell rådgivare för ett byte av lista för bolagets aktier till
Nasdaq Stockholms huvudlista samt för att bistå bolaget med att
utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ

VD Kommentar

Första kvartalet - stark nettotillväxt och stor efterfrågan på våra
produkter

Första kvartalet 2019 var mitt tolfte kvartal som vd för Sivers IMA.
Mycket har hänt under den tiden och under kvartalet kan vi se att vi
börjat skörda frukterna av det gedigna arbete som genomförts av hela
organisationen. Första kvartalets goda tillväxt ger en försmak av
styrkan i vår affärsmodell. Nettoomsättningen nära fördubblades i
kvartalet och vi börjar nu se att vår trådlösa verksamhet driver
tillväxten. Även fiberområdet växer, men med en något lägre
tillväxttakt.

Att 5G nu ligger i startgroparna och börjar ta fart kan inte ha
undgått någon och jag vågar påstå att allt inom trådlös 5G har gått
rätt för oss i kvartalet. Intresset för vår teknologi under Mobile
World Congress (MWC) var överväldigande. Tillsammans med våra
partners Blu Wireless och Fujikura hade vi en stor och mycket
välbesökt monter i Barcelona. Det stora intresset kan bland annat
förklaras av att operatörer både i USA och Japan på senare tid sagt
att de ska investera i 5G infrastruktur. Totalt rör det sig om nästan
2600 miljarder kronor över fem år.

Det jag är stoltast över i kvartalet är att vi tillsammans med Blu
Wireless lyckades visa att vi kan komma upp i 1 Gbps över 700 meter i
det licensfria 60 GHz-bandet. Den prestanda vi tillsammans visar är
branschledande och är ett unikt försäljningsargument för våra kunder,
systemtillverkarna.

Vår stora satsning på MWC fortsätter att sprida positiva ringar på
vattnet även efter själva mässan och vi har nu fler kundförfrågningar
inom 5G-området än någonsin. Det syns inte minst i hur många
utvärderingspaket vi har sålt. De är ett sätt för presumtiva kunder
att utvärdera hur vår utrustning fungerar för att i nästa steg
designa in våra produkter i sina.

Våra utvärderingspaket är långt ifrån gratis och ger en fingervisning
om att presumtiva kunder tror på våra lösningar. Vi har nio "design
wins" från kunder som utvecklar produkter eller prototyper baserat på
vår 5G-teknik och fler än 20 testsystem sålda sista 2 månaderna. Vårt
mål är att fortsätta att teckna fler design wins och bygga för
tillväxt. De är en viktig del av vår affär.

Även inom fiberdelen - CST Global - har verksamheten gått starkt.
Försäljningen till den Fortune 100-kund som vi tecknade i fjärde
kvartalet försätter på ett bra sätt och vi arbetar för att få
uppföljningsorders framöver.

I mars medverkade vi också på världens största optikmässa Optical
Networking and Communication Conference (OFC) i San Diego och sedan
dess har vi sett ett väldigt bra inflöde av nya potentiella kunder
även inom detta område. Under slutet av 2018 drabbades vi av
handelskriget med Kina och vi arbetar nu på att normalisera vår
verksamhet inom fiber to the home (FTTH) från och med 2020.
Framförallt genom våra nya 10 Gbps produkter och vi ser goda
möjligheter till design wins med nya kunder framöver.

Sammantaget gör vi försäljningsmässigt ett starkt kvartal med mycket
god tillväxt och genom gedigen kostnadskontroll har vi lyckats minska
EBIDTA förlusterna kraftigt, utan att ge avkall på vare sig kvalité
eller utvecklingssatsningar.

Under min tid på Sivers IMA har jag aldrig tidigare sett ett så starkt
kundintresse, och det gäller bägge våra affärsområden. Ledtiderna kan
ibland vara långa, men vår utveckling under första kvartalet ger en
försmak av potentialen i vår affär. Vi är involverade i många
spännande kunders projekt och jag ser med spänning framåt.

Anders Storm, vd och koncernchef Sivers IMA Holding AB

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified
Adviser på Nasdaq First North.

Apelbergsgatan 27

Box 7405

103 91 Stockholm

E-mail: certifiedadviser@penser.se

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd
leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De
helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar
och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem
baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg,
millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista
utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-ima-holding-delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/11695/2821949/1049526.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.