Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

SiversIMA AB: Sivers IMA Holding genomför riktad nyemission om ca 43,4 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar
idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs
av Sivers IMAs årstämma den 22 maj 2018, beslutat att genomföra en
riktad nyemission om 7 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,20
kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 43 400 000
kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen").

Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och
motsvarar en rabatt om 5,5 procent jämfört med föregående dags
stängningskurs. Tecknare i Nyemissionen är ett begränsat antal
kvalificerade och institutionella investerare, där en majoritet av
aktierna tecknades av en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt
pensionsbolag, Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap
Edge.

Sivers IMA har under den senaste tiden erhållit ett antal nya kontrakt
avseende leveranser av chip till större internationella aktörer
verksamma inom fiber och femte generationens mobilnät (5G). I syfte
att ta tillvara på den positiva utvecklingen har styrelsen beslutat
om en riktad emission om ca 43,4 MSEK. Skälet till avvikelse från
aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt stärka bolagets finansiella ställning för att kunna möta den
ökande efterfrågan från kunderna och samtidigt bredda och stärka
ägarbasen.

"Vi ser mycket positivt på utvecklingen med våra nya större kunder och
partners som ställer höga krav på leverans. Genom den riktade
nyemissionen kan vi effektivt stödja detta med nytt kapital och
samtidigt bredda bolagets ägarbas med kvalificerade aktieägare. Det
är därför mycket angenämt att vi idag kan annonsera en emission om
43,4 MSEK och välkomna en ny småbolagsfond som aktieägare i Sivers
IMA Holding, samt att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small
Cap Edge ytterligare ökar sina innehav i bolaget", säger Anders
Storm, VD för Sivers IMA.

För befintliga aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om
cirka 6,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets
totala antal utestående aktier ökar från 111 445 825 aktier till
totalt 118 445 825 aktier. Emissionen innebär en ökning av
aktiekapitalet med 3 500 000 SEK från 55 722 912,50 till 59 222
912,50SEK.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i samband med
Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail:anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified
Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2018, klockan 08.00.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd
leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De
helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar
och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem
baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg,
millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista
utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-ima-holding-genomfor-rik...
http://mb.cision.com/Main/11695/2648673/929145.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.