Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-20

SJR: 2 KV PRICKAR PREL-SIFFROR, ANTAR NY TILLVÄXTSTRATEGI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget SJR redovisar en nettoomsättning och ett rörelseresultat iför det andra kvartalet som är helt i linje med de preliminära siffror som släpptes i mitten av juli. Vidare antar bolaget en ny tillväxtstrategi och aviserar ett namnbyte till Ogunsen AB.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet blev 11,8 miljoner kronor (1,7) och nettoomsättningen uppgick till 105 miljoner (86), enligt delårsrapporten.

Bolagets ny tillväxtstrategi omfattar ett långsiktigt mål att dubblera omsättningen inom fem år. Tillväxten ska ske organiskt och genom kompletterande förvärv.

"Den nya strategin är utformad för att skapa en plattform för tillväxt och möjliggöra en breddning av koncernens verksamhetsområden, som i dag har en tyngdpunkt inom ekonomi och finans, till att omfatta fler typer av tjänster för kompetensförsörjning och humankapital", skriver SJR i ett separat pressmeddelande.

SJR:s finansiella mål är en årlig rörelsemarginal på minst 10 procent. Utdelningspolicyn att dela ut minst 60 procent av resultat efter skatt ligger fast.

Namnbytet till Ogunsen avser enligt bolaget att tydliggöra koncernens långsiktiga tillväxtstrategi och struktur. Varumärket SJR kommer efter namnbytet att användas exklusivt av dotterbolaget SJR in Sweden, vars verksamhet idag utgör 92 procent av koncernens omsättning.

Beslut om namnbyte fattas under en extra bolagsstämma 24 september 2021 och namnändringen beräknas vara genomförd innan årets slut.
Författare Direkt-SE