Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

SJR in Scandinavia: Kent Sangler ny VD i SJR från årsstämman 2020

Styrelsen för SJR har beslutat att utse Kent Sangler till ny VD och
koncernchef från och med årsstämman den 26 juni 2020. Kent Sangler är
idag COO och har ingått i bolagets ledning sedan 2019, och varit
verksam i bolaget på konsultbasis sedan 2003. Valberedningen för SJR
har tidigare meddelat att de vid samma årsstämma kommer att föreslå
nuvarande VD Per Ogunro som arbetande styrelseordförande för SJR.

Både Kent Sangler och Per Ogunro behåller sina nuvarande roller fram
till och med årsstämman den 26 juni 2020.

För ytterligare information kontakta:

VD, Per Ogunro 070-794 38 05

Per.ogunro@sjr.se

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj
2020 kl. 16:15 CET.

SJR in Scandinavia AB www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr. Tel: 08-407 55 00

Box 7420

103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929

Certified Advisor

Avanza www.avanza.se

Box 1399 E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade
rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT,
och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät
inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för
SJR. Vi är idag drygt 470 medarbetare och har kontor i Stockholm,
Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår
personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som
vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom
våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in
Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT,
Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market
och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi
hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och
assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet,
myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings-
och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/kent-sangler-ny-vd-i-sjr...

Författare Cision News