Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-15

SKAGEN m2: -3,4% i sep, ser fortsatt gynnsamt fastighetsklimat

Uppdragsartikel - finansierad av SKAGEN Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 hade ännu ett
starkt kvartal, och slog sitt jämförelseindex under perioden juli-september.

Det skriver fondens förvaltare Michael Gobitschek i en kvartalsrapport.

Förvaltaren konstaterar att volatiliteten på tillväxtmarknader fortsatte i det
tredje kvartalet, anfört av ihållande rädsla för handelskrig, en stark dollar
och signifikanta valutarörelser. Michael Gobitschek menar att de amerikanska
räntehöjningarna inte är ett särskilt stort problem för landets
fastighetsbolag, eftersom den starka ekonomin i stor utsträckning kompenserar
för högre räntor.

Däremot ser han att USA:s räntehöjningar har fått en negativ påverkan på Hong
Kongs fastighetsmarknad, som dessutom pressas av en rädsla för en kinesisk
ekonomisk inbromsning. Förvaltaren konstaterar att de japanska respektive
europeiska fastighetsmarknaderna är de starkaste hittills i år, medan
Singapore och Storbritannien släpar efter, räknat i amerikanska dollar.
SKAGEN m2 uppges trots volatiliteten på tillväxtmarknader ha klarat sig väl i
det tredje kvartalet, främst tack vare en övervikt i stabila europeiska
bolag.

Av rapporten framgår att fonden sett till september sjönk 3,4 procent, vilket
var bättre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net
total return index USD), som noterade en nedgång om 5,5 procent (båda räknat
i svenska kronor). Sedan årsskiftet har SKAGEN m2 därmed stigit med 8,0
procent per den 30 september, medan jämförelseindex stigit 1,0 procent.

SKAGEN m2:s bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det
tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tre svenska innehav gjorde alla bra ifrån sig under det tredje
kvartalet och placerade sig bland SKAGEN m2:s bästa portföljbidrag, med
Catena och D Carnegie i topp. Den svenska fastighetsmarknaden återhämtade
sig, understödd av en stabil uthyrning och värdetillväxt under årets första
halva, enligt förvaltaren. D Carnegies framfart motiveras med att aktien helt
enkelt uppvärderats av marknaden samt av uppköpet av bolagets kollega
Victoria Park. När Victoria Park försvinner från börsen finns bara D Carnegie
kvar inom nischen att renovera och förädla miljonprogramsområden.

I Catenas fall pekar förvaltaren på att bolaget är väl positionerat för att
dra nytta av ökad e-handel i Sverige, med sina strategiskt utplacerade och
teknologiskt avancerade logistikfaciliteter.

En annan stark bidragsgivare i det tredje kvartalet var tyska Aroundtown, som
fokuserar på kommersiella fastigheter och som enligt förvaltaren har del i en
marknadskonsolidering. Bolaget uppges ha utvecklats väl, med en stark
uthyrningstillväxt särskilt i Berlin, där tillgången inte lyckas hålla jämna
steg med efterfrågan. Vakansgraden i den tyska huvudstaden sjönk i det tredje
kvartalet till 3,4 procent, och som ett genomsnitt av Tysklands sju största
städer minskade den med 4,3 procent, enligt rapporten. Trots detta är
Aroundtowns tillgångar underuthyrda, med en klar uppsida i att minska
vakanserna, skriver förvaltaren. Aroundtown är enligt Michael Gobitschek ett
bra exempel på fondens strategi att investera i bolag som aktivt arbetar med
värdeskapande åtgärder i vissa tillgångar, samtidigt som detta backas upp av
att ett stabilt kassaflöde genereras från övriga tillgångar.

Portföljens sämsta bidragsgivare i det tredje kvartalet blev den Hong
Kong-baserade hotelloperatören Shangri-La. Bland faktorer som satt Hong Kongs
fastighetsmarknad under press under nämns kinesisk handelskrigsrädsla,
tuffare utlåningsförhållanden i Kina, fortsatta åtstramande policys inom
sektorn samt räntehöjningar i USA. Vad gäller själva bolaget ifråga,
Shangri-La, skriver förvaltaren att de operationella trenderna går i rätt
riktning på de flesta marknader, men att ofördelaktig valutautveckling agerat
sänke.

Kvartalets näst sämsta innehav var även det en hotelloperatör, spanska Melia
Hotels. Som huvudskäl till nedgången pekar Michael Gobitschek på att den
spanska turistnäringen visar tecken på en inbromsning. I övrigt hade den
indiska köpcenteroperatören Phoenix Mills ett tufft kvartal, och här nämns en
svag indisk rupie samt oro kring högre räntor och åtstramade kreditvillkor.

Förvaltaren konstaterar att fem av de svagaste innehaven under kvartalet var
Hong Kong-noterade bolag, och att samtliga dessa nu handlas med ännu större
substansrabatt.

Vid en framåtblick skriver Michael Gobitschek att de övergripande
förhållandena för fastigheter, trots ökande räntor, fortsätter att vara
gynnsamma, främst tack vare hälsosamma och expanderande ekonomier på
selektiva marknader. Europa och USA lyfts fram som bra exempel på detta, och
förvaltaren pekar på att vinst per aktie och substansvärdestillväxt fortsatt
utvecklas positivt, understött av robust operationell prestation, fallande
finansieringskostnader samt minskad skuldsättningsgrad. I tillägg till detta
ses en ökande trend vad gäller kapitalallokeringsinitiativ, såsom återköp och
höjda utdelningar, som positivt.

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: SKAGEN
Fonder)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.