Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-28

Skanska bygger nytt kontorshus och innovationslokaler i Flemingsberg för cirka 800 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Fabege om att uppföra ett nytt kontorshus med tillhörande innovationscenter för höghastighetsseparatorer i Flemingsberg. Avtalet är värt cirka 800 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2022.

Projektet är uppdelat i två faser och genomförs i en nära samverkan mellan Fabege och Skanska. Under 2021 tecknades avtal för fas 1 som omfattade projekteringsmedverkan och produktionsförberedelser. Den andra fasen som nu inleds omfattar uppförandet av ett kontorshus i tolv våningar med restaurang i markplan samt en lägre byggnad som inrymmer utvecklings- och innovationscenter i 2 våningar med dubbel takhöjd samt en underliggande parkeringsyta och ett parklandskap på taket.  

- Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att genomföra det här projektet i samverkan med Fabege. Här ska vi tillsammans skapa en byggnad i framkant, säger Henrik Sundqvist, distriktschef på Skanska.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och byggnaderna kommer att utrustas med solceller och geoenergi. Målsättningen är att certifiera fastigheten enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE, nivå Excellent.

- Jag ser mycket fram emot ett fortsatt samarbete med Skanska. Vår gemensamma erfarenhet och kompetens kommer bidra till att vi gör verklighet av de högt uppsatta målen för projektet, säger Klas Holmgren, chef projekt och förädling på Fabege.

Projektets bruttoarea är cirka 30 000 kvadratmeter och hyresgäst är Alfa Laval.

Arbetena påbörjas omgående och beräknas vara färdigställda under våren 2025.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sundqvist, Distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 38 12

Malin Erixon, Projektchef, Skanska Sverige AB, tel 010 449 18 42

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99                                                                                                               

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Författare Cision