Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

SKANSKA: BYGGMARGINAL ÖVER FÖRVÄNTAN 2 KV, LÖSTA TVISTER STÖDDE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skanskas byggverksamhet visade intäkter om 40,9
miljarder kronor i det andra kvartalet (40,4), mot Refinitivs snittestimat på
39,8 miljarder. Rörelseresultatet inom denna del på 1.182 miljoner kronor
(582), var högre än förväntade 1.002 miljoner kronor enligt samma enkät.
Byggmarginalen om 2,9 procent (1,4) kan jämföras med snittprognosen om 2,5
procent.

"Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en
gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg
lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en
övergripande förenklad struktur", skriver Anders Danielsson i vd-ordet.

Inom byggverksamheten påverkades resultatet positivt med 196 miljoner kronor
hänförbart till ett beviljat skadestånd i en norsk appellationsdomstol.
Sammanlagt påverkades Skanskakoncernens rörelseresultat positivt med 408
miljoner kronor i det gångna kvartalet.

För Bostadsutveckling redovisas ett kvartalsresultat på 396 miljoner kronor
(398) samt 2.666 miljoner kronor i intäkter (2.282), mot Refinitiv-snitt på
243 respektive 2.578 miljoner kronor.

"Inom Bostadsutveckling är lönsamheten högre än vår målsättning, trots en svag
svensk marknad. Antal sålda bostäder är i linje med föregående år men vi
påbörjar färre bostäder för att anpassa oss till en långsammare
försäljningstakt samt för att bibehålla vår marknadsrisk på en lämplig nivå",
skriver vd:n.

I det andra kvartalet startade Skanska produktion av 717 bostäder (1.073),
varav 430 i Sverige (493). I kvartalet såldes 845 bostäder (879) varav 466
svenska (499).

Kommersiell fastighetsutveckling bidrog med ett rörelseresultat om 1.071
miljoner kronor i kvartalet (472), här låg Refinitiv-prognosen på 1.137
miljoner kronor. Inom denna del, där siffrorna kan slå mellan kvartal
beroende på försäljningar av fastigheter, förväntades intäkter på 5.876
miljoner kronor. Dessa intäkter summerade till 6.017 miljoner kronor i
kvartalet (3.530).

"Kommersiell fastighetsutveckling hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett
stort antal lönsamma försäljningar genomfördes och bidrog till resultatet. De
goda marknadsförutsättningarna kvarstår med stark efterfrågan från
investerare i en lågräntemiljö", skriver Anders Danielsson.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Emil Mattsson +46 8 51917911

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News