Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Skånska Energi AB: Delårsrapport januari-mars 2019Skånska Energi AB (publ)

BRA START PÅ ÅRET - TROTS MILT VÄDER

Året har startat bra, efter höstens uppköpsprocess arbetar hela teamet
nu framåt. Omsättningen ökade med 9 procent samtidigt som
rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster minskade med
ca 1 mnkr. Det är hänförbart till milt väder vilket minskade
intäkterna från affärsområde Elnät samt att det först under den
senare delen av kvartalet varit god produktion i våra
vattenkraftverk. Affärsområde Energilösningar låg resultatmässigt i
nivå med föregående år. Elhandel levererade ett bättre resultat som
en följd av förändrad prissättning och personalneddragningar till
följd av genomförda rationaliseringar och effektiviseringar som
påbörjades under 2018.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2019

· Omsättningen uppgick till 116,1 mnkr (106,7).
· Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick
till 16,8 mnkr (17,8).

· Rörelseresultatet uppgick till 19,4 mnkr (17,8).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,0 mnkr (17,4).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,9 mnkr (13,5) och
resultat per aktie 1,81 kr (1,64).

· Vattenkraftverken i Rönne å och Nissan såldes med en reavinst på
ca 3 mnkr.

· Det milda vädret har haft påverkan på distributionsvolymerna i
elnätet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) meddelande den 24 april 2019
att de planerar att ansöka om avnotering av aktierna mot bakgrund av
den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade aktiehandeln.

Verkställande direktören har sagt upp sin anställning men kvarstår
under uppsägningstiden fram till och med den 25 juli. Processen med
att rekrytera en ny VD har inletts.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2019 2018 2018
Kv 1 Kv 1 Förändr. Helår
Omsättning, Mkr 116,1 106,7 8,8% 382,7
Rörelseresultat, Mkr 19,4 17,8 9,2% 37,3
Rörelsemarginal, % 16,7 16,6 0,1 9,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 19,0 17,4 9,2% 36,0
Resultat efter skatt, Mkr 14,9 13,5 10,0% 29,6
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,81 1,64 10,2% 3,56
Räntabilitet på eget kapital1, % 13,5 13,9 - 13,7
Räntabilitet på totalt kapital1, % 9,3 10,3 - 9,6
Eget kapital per aktie, Kr 28,54 26,81 6,5% 26,73
Soliditet, % 55,1 53,2 1,9 54,7
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande

den 23 maj 2019 kl. 08.00 CET.
Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och
består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom
och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom
klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl
certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/delarsrapport-januari-mar...
https://mb.cision.com/Main/1171/2822937/1050161.pdf
https://mb.cision.com/Public/1171/2822937/9d6212229557976b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.