Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-28

Skanska investerar CZK 970M, cirka 410 miljoner kronor, i den första etappen av ett bostadsprojekt i Prag, Tjeckien

Skanska investerar CZK 970M, cirka 410 miljoner kronor, i den första etappen av det nya bostadsprojektet Modransky cukrovar i Prag, Tjeckien. Etappen omfattar 112 bostäder och sju kommersiella lokaler.

Boende i Modransky cukrovar kommer att kunna nyttja förnybara vatten- och energiresurser och projektet har som mål att skapa utrymmen för goda grannrelationer. De dominerande inslagen kommer att vara ett nytt torg och utrymmen för fotgängare, en park och restaurerade banker vid floden Moldau.

Projektet strävar efter en BREEAM-certifiering och kommer använda solenergi, återvunnet byggmaterial och andra element. Bostadskomplexet kommer att få gröna tak och ytterligare grönska i form av hundratals träd, fruktträdgård och ängsmark. Modransky cukrovar är utformat för att spara upp till 47 procent av dricksvattnet genom ett så kallat blågröngrått infrastruktursystem, vilket avser integrering av funktioner inom dagvattenhanteringen.

Projektet omfattar totalt 797 bostäder, planerade att uppföras i sex etapper.

Byggnationen av den första etappen startar i juni 2022 och beräknas vara färdigställd i slutet av 2024.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99                                                                                                               

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Författare Cision