Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

Skanska: Omvandling av aktier i Skanska AB

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag
(1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra
uppgifter om förändringen.

Under oktober 2015 har på aktieägares begäran 267 aktier av serie A
omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår
därefter till 598 868 072.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903
072, varav 19 885 000 aktier av serie A, och 400 018 072 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448
64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag
med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler,
bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på
bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas
första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika.
Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska/r/omvandling-av-aktier-i-skanska-ab,c9...
http://mb.cision.com/Main/95/9858003/437965.pdf

Författare WKR