Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Skanska: Omvandling av aktier i Skanska AB

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt
lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra
uppgifter om förändringen.

Under maj 2020 har på aktieägares begäran 400 aktier av serie A
omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår
därefter till 597 195 998.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903
072, varav 19 699 214 aktier av serie A, och 400 203 858 av serie B.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på
utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i
bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och
erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som
komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och
omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska/r/omvandling-av-aktier-i-skanska-ab,c...
https://mb.cision.com/Main/95/3121947/1254991.pdf

Författare Cision News