Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-19

Skanska: Skanska investerar cirka 220 miljoner kronor i nytt flerfamiljshus i Boston, USA

Skanska investerar USD 26 miljoner, cirka 220 miljoner kronor i ett
nytt flerfamiljshus i Boston, USA. Ett samriskbolag mellan Skanska
USA Commercial Development och Prudential Real Estate Investors har
tilldelat byggkontraktet på USD 88 miljoner, cirka 740 miljoner
kronor, till Skanska USA Building, vilket inkluderas i orderingången
för fjärde kvartalet 2015.

Skanska kommer att utveckla och bygga det 17 våningar höga huset
omfattande 17 000 kvadratmeter, fördelat på 212 lägenheter, samt 650
kvadratmeter butiksyta och två parkeringsplan. Målet är att byggnaden
ska uppnå LEED Gold-certifiering.

Byggarbetet inleds i oktober och byggnaden väntas till stora delar
vara färdigställd under det fjärde kvartalet 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling
i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building
specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat
på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North
America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt
Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella
fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och
har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA
till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Beth Miller, Communications Director, Skanska USA, tel: +1 917 438
4523

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag
med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler,
bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på
bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas
första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen
år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska/r/skanska-investerar-cirka-220-miljone...
http://mb.cision.com/Main/95/9850152/432374.pdf

Författare WKR