Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Skanska: Skanska säljer kontorsbyggnad i Poznan, Polen för EUR 36 M, cirka 385 miljoner kronor

Skanska har sålt den andra byggnaden i kontorskomplexet Nowy Rynek i
Pozna? till Corum Asset Management för EUR 36 M, cirka 385 miljoner
kronor. Transaktionen bokförs av Skanska Commercial Development
Europe under tredje kvartalet 2019. Fastigheten överförs under fjärde
kvartalet 2019.

Byggnaden har en uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvadratmeter vilken
hyrs fullt ut av marknadsledande matvarukedja i Polen. Byggnaden
förväntas certifieras med LEED Platinum och färdigställs under det
fjärde kvartalet 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i
Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt
infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i
Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda
hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan
bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska omsatte 36
miljarder kronor under 2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina
europeiska verksamheter.

För ytterligare information kontakta:

Aleksandra Markiewicz, kommunikationschef Skanska commercial
development business in CEE, tel: +48 797 229 147

Patric Elmén, tf. presschef, Skanska AB, tel 010-449 31 34

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på
utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i
bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle.
Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla
som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare.
Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska/r/skanska-saljer-kontorsbyggnad-i-poz...
https://mb.cision.com/Main/95/2880412/1089514.pdf

Författare Cision News