Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

SKF: SKFs fabriker ska bli koldioxidneutrala 2030

Göteborg, 2 juni 2020: SKF har sedan 2015 minskat koldioxidutsläppen
från tillverkningen med 36%, och redan idag är två av koncernens
fabriker koldioxidneutrala. Idag tillkännager SKF målsättningen att
uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning 2030.

2030-målet omfattar SKFs egen tillverkning, dvs. SKFs kategori 1- och
2-utsläpp. Målet ska uppnås genom en kombination av
processförbättringar, energieffektiva utrustningar, samt inköp och
generering av förnybar energi. I sista hand kan SKF även köpa
högkvalitativ koldioxidkompensering.

Alrik Danielson, vd och koncernchef, säger: "Det är nödvändigt att
minska utsläppen för att bekämpa klimatkrisen, och som ett globalt
bolag är det viktigt att vi visar upp ett ledarskap. Vi strävar mot
att minska klimatpåverkan genom hela värdekedjan, från råmaterialet
vi köper, till kundernas användning och därefter. Ansvaret att agera
startar i vår egen tillverkning, och vi kommer att agera med snabbhet
och beslutsamhet för att uppnå detta mål. Koldioxidneutralitet kommer
ytterligare att stärka vår konkurrenskraft och det förenar SKFs
intressen med kundernas och miljöns."

Patrick Tong, President, Industrial Sales, Asia, säger:
"Klimatförändringen innebär stora utmaningar för världen, men också
möjligheter som vi kommer utnyttja genom att leverera såväl
miljömässigt som ekonomiskt värde till våra kunder och andra
intressenter. Detta är centralt i SKFs strategi, som baseras på
hållbar utveckling."

SKF erbjuder flera lösningar och produkter som bidrar till den
cirkulära ekonomin. SKFs AI-drivna erbjudande inom Rotating Equipment
Performance har målsättningen att minska resursslöseriet genom att
låta utrustningar drivas så länge och så effektivt som möjligt. SKF
erbjuder rekonditionering av lager, vilket minskar utsläppen i
produktionsfasen med upp till 90% jämfört med ett nytt lager. SKF
RecondOils innovativa system för oljeregenerering möjliggör cirkulär
användning av olja, vilket minskar resursslöseriet och förbättrar det
miljömässiga resultatet.

Aktiebolaget SKF

(publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Carl Bjernstam, Corporate Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail:
carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar
tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86
013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skf/r/skfs-fabriker-ska-bli-koldioxidneutrala...
https://mb.cision.com/Main/637/3125727/1257563.pdf

Författare Cision News