Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

SkiStar AB: Valberedning utsedd inför SkiStars årsstämma den 12 december 2020

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2020 utgörs enligt
valberedningens instruktion av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största
aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2020. Valberedningen har
följande sammansättning:

* Anders Sundström, utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl.
bolag.
* Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag.
* Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder.
* Per Limberg, utsedd av Lima Jordägande Socknemän för
Besparingsskogen.

Valberedningen har inom sig utsett Lennart Mauritzson till dess ordförande.

SkiStars årsstämma kommer att hållas i Sälen lördagen den 12 december 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det
skriftligen till valberedning@skistar.com, eller per post till SkiStar AB,
Att: Valberedningen, 780 67 Sälen.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 30 april 2020 klockan 15.00.

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap.
Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen
samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt
St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge
30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning
med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment;
Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

Ytterligare information lämnas av:

Lennart Mauritzson, Valberedningens ordförande, tel +46 (0)725 70 80 80,
valberedning@skistar.com.

Stefan Sjöstrand, VD SkiStar AB, tel +46 (0)280-880 80.

Bilaga

* Pressmeddelande SkiStar 2020-04-30 - Valberedningens sammansättning
och datum för årsstämma

Författare Hugin Nyheter