Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-10

Sleepo: Kommuniké från årstämman 2019-10-10

·
Styrelsens ordförande Fredrik Palm valdes till ordförande att leda
årsstämman.

·
Vid stämman var 4 532 939 (36,48%) aktier av totalt 12 426 885 aktier
representerade.

·
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt
styrelsens förslag.

·
Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag.

·
Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

·
Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 150 000 kronor per år till styrelseordförande och med 60 000 kronor per år till var och en av övriga externa styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i bolaget eller som är huvudägare till bolaget. Huvudägare avser aktieägare med 10% eller mer av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd räkning.

·
Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa
årsstämma har hållits:

- Philip Nickolsten (omval)
- Fredrik Palm (omval)
- Lars Lindgren (nyval)
- Patrik Rosén (nyval)
- Anette Abel (nyval)
Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.
·
Stämman valde Finnhammars revisionsbyrå med Thomas Kullman som
huvudansvarig revisor.Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.

·
Stämman beslutade att valberedningen inför stämman 2020 ska bestå av
styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre
största aktieägarna (med "aktieägare" avses enskild aktieägare eller
ägargruppering) i bolaget, enligt framlagt förslag inför årsstämman
2020 med Fredrik Palm som ordförande.

·
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av nya
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt tidigare
presenterat förslag.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och
heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en
förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment
från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo
erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande
som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan
2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sleepo/r/kommunike-fran-arstamman-2019-10-10,...
https://mb.cision.com/Main/13525/2930051/1121743.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.