Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Slitevind: Slitevind AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

SLITEVIND AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") erhöll den 23 maj 2019 ett godkännande för notering på Nasdaq First North Stockholm. Första handelsdag är måndag den 27 maj 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SLITE med ISIN-kod SE0006964847.

Slitevinds bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.slitevind.se. http://www.slitevind.se.

I samband med noteringen har Bolaget antagit nya långsiktiga finansiella mål om en årlig produktionstillväxt om 5-10 % för år 2019-2021, avkastning på eget kapital om 10 %, soliditet överstigande 30 % samt en utdelningspolicy om 25-50 % av årets resultat efter skatt. Investeringar kommer dock prioriteras före utdelning de närmaste två åren.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Slitevind har sedan 2015 investerat cirka 400 Mkr i vindkraftverk under en period av låga elpriser. Under 2018 och framför allt första kvartalet 2019 har vi nu börjat se resultatet av våra investeringar. Vi har försiktigt värderade tillgångar, drygt 30 % soliditet och en god möjlighet att ge bra avkastning till våra aktieägare. Samtidigt som vi producerar miljövänlig el och bidrar till omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det kommer hända mycket i branschen de kommande åren och vi kommer ta aktiv del i utvecklingen och arbeta för att vara drivande i konsolideringen av vårt marknadssegment för små och medelstora projekt upp till cirka 10 vindkraftverk. Vi känner därför att det nu är rätt tidpunkt att notera bolaget."

Visby den 23 maj 2019

Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se mailto:info@aqurat.se , telefon 08-684 05 800)

Denna information ar sadan information som Slitevind AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades genom ovanstaende kontaktpersoners forsorg, for offentliggorande den 23 maj 2019 kl. 12.30 CET.

Bolagsbeskrivningen i sin helhelt bifogas.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Slitevind Bolagsbeskrivning.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26274
Slitevind Pressrelease 2019-05-23.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26275

Författare beQuoted