Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-13

Smart Energy: Justerad resultat prognos för helåret 2019 och offentliggörande av prognos avseende 2020

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har mot bakgrund av
Bolagets tidigare dotterbolag Pallas Group AB (publ) konkurs blivit
tvungen att revidera om resultatprognosen för verksamhetsåret 2019 då
Bolaget genom att tillämpa försiktighetsprincipen gjort stora
nedskrivningar i både Q2 och Q3 2019 kring shippingverksamheten.

Dessa nedskrivningar är dock inte kassaflödespåverkande och inverkar
ej heller på Smart Energy täckningsbidrag i någon form i den
ordinarie löpande verksamheten utan endast koncernresultaträkningen
för 2019. Bolaget har även tidigare under året blivit belastad med
ett flertal icke återkommande kostnader i samband med att Bolagets
grundare och tidigare ledning lämnande koncernen vilket vi har
kommunicerat i både Q2 och Q3 2019 delårsrapporter, därtill också
kostnader förknippade med Bolagets skyldighet att uppfylla sin
reduktionsplikt avseende inblandning av biobränsle vilket också lyfts
fram i reviderad delårsrapport.

Med anledning av ovanstående så har nuvarande koncernledning valt att
revidera den tidigare ställda prognosen för verksamhetsår 2019 enligt
nedanstående uttalade från Bolaget.

Prognos för verksamhetsår 2019 (inklusive nerskrivning av Pallas
Group)

· Omsättning på cirka 1.5 miljarder SEK under verksamhetsåret 2019.
· Rörelseresultat före finansiella kostnader, avskrivningar,
nedskrivningar och skatt om 48 - 54 Mkr för verksamhetsåret 2019.

Bolagets rörelseresultat efter finansiella kostnader, avskrivningar,
nedskrivningar och skatteberäkning förväntas bli ett negativt
resultat för helåret 2019, men någon slutgiltig prognos kan idag inte
lämnas då dotterbolaget Pallas Group AB (publ) avveckling precis
påbörjats och en påverkande ekonomisk faktor i detta härleds till
försäljningen av bolagets två fartyg.

Prognos för verksamhetsår 2020

· Omsättning på cirka 2,0 miljarder SEK under verksamhetsåret 2019
(exklusive eventuella nya företagsförvärv)

· Rörelseresultat före finansiella kostnader, avskrivningar,
nedskrivningar och skatt om 85 - 95 Mkr för verksamhetsåret 2020.

· Rörelseresultat efter finansiella kostnader om 65 - 75 Mkr för
verksamhetsåret 2020.

· Rörelseresultat efter avskrivningar om 47 - 57 Mkr för
verksamhetsåret 2020 (ej kassaflödespåverkande).

· Rörelseresultat efter skatteberäkning om 37 - 44 Mkr för
verksamhetsåret 2020.

· Beräknat positivt kassaflöde om 55 - 62 Mkr för verksamhetsåret
2020 (exklusive eventuella nya investeringar).

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
december 2019 kl. 15:40 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to
business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk,
entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner,
åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget
bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer
på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien
är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och
huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-energy/r/justerad-resultat-prognos-for-...
https://mb.cision.com/Main/11595/2990380/1161455.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.