Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

SMART EYE: KLAR MARKNADSLEDARE INOM DMS MÅNGA ÅR FRAMÖVER - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eyetrackingbolaget Smart Eye är klar
marknadsledare inom DMS, Driver Monitoring Systems, för många år framöver.

Det skriver Smart Eyes vd Martin Krantz i delårsrapporten, efter att flera
stora DMS-upphandlingar i mellanklassegmentet avslutats det första kvartalet.

"Totalt landade vi fem biltillverkare under första kvartalet. En av USA:s
allra största, en av Kinas allra viktigaste och tre europeiska
premiumtillverkare som är ledande inom säkerhet och trendsättande för andra
märken", skriver Martin Krantz och tillägger att den rådande trenden bådar
gott inför den fortsatta utvecklingen av affärsområdet Automotive Solutions.

Vidare anger bolaget att det totala estimerade värdet av hittills
kommunicerade 81 (20/2: 57) design wins uppgår för närvarande till minst
2.000 miljoner kronor (20/2: 1.450) över produktlivscykeln.

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar
där Smart Eye redan erhållit design wins hos de tolv (10) biltillverkare där
detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till
minst 5.300 miljoner kronor (2.800) sett över produktlivscykeln, uppger
bolaget.

I en framåtblick skriver Martin Krantz att det på kort sikt är mycket svårt
att förutse hur utvecklingen kommer att bli, det är mycket avhängigt
covid-19.

"Men på lite längre sikt kommer försäljningen av bilar att repa sig igen,
precis som efter finanskrisen 2008", skriver han.

Smart Eye har tidigare meddelat att bolaget anpassar sina rörelsekostnader för
att hushålla med kapitalet, som en följd av coronaviruset. Särskild vikt
läggs dock på att uppfylla de många leveransåtaganden som bolaget har till
den globala fordonsindustrin, upprepar bolaget i delårsrapporten.

Under första kvartalet ökade nettoomsättningen 52 procent till 17,7 miljoner
kronor och rörelseresultatet uppgick till -22,0 (-22,2) miljoner kronor.

Smart Eye uppger att rörelsens kostnader är avsevärt högre än föregående år
och speglar de investeringar som görs. Den positiva försäljningsutvecklingen
under kvartalet innebär dock att resultatet ändå ligger på samma nivå som
föregående år, skriver bolaget i rapporten.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News