Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Smart Eye: Smart Eye bokslutskommuniké januari - december 2019

Avgörande nomineringar för DMS i mellanklassegmentet

Oktober - December 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 13 505 (14 961) TSEK, vilket
motsvarar en minskning med 10%.

· Rörelseresultatet uppgick till -35 204 (-15 628) TSEK, rörelsens
kostnader är i linje med plan och avspeglar satsningen i det nya
affärsområdet AIS (Applied Aritificial Intelligence Systems) samt att
hantera den stora mängden av pågående upphandlingar och
projektleveranser inom Automotive Solutions.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -35 497 (-15 681)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
· Likvida medel uppgår till 145 384 TSEK per sista december.
· I november erhölls tre design wins varav en från en ny japansk OEM
och de andra två rån en tidigare kommunicerad europeisk OEM. De
estimerade intäkterna av ordern är 100 MSEK.

· Efter periodens utgång meddelade bolaget att en design win hade
erhållits till ytterligare en kinesisk OEM. Beräknat ordervärde är ca
50 MSEK.

· Den 8 november 2019 antog EU:s ministerråd en lag som med start
2022 stegvis gör förarövervakning obligatorisk för alla fordon inom
EU.

Januari - December 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 49 817 (50 778) TSEK, vilket
motsvarar en minskning med 2%.

· Rörelseresultatet uppgick till -105 723 (-55 998) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -106 269 (-56 348)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift
om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad
produktlivscykel (s.k. life-time value) vid tidpunkten för rapportens
avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående
rapporttillfälle, i detta fall 25 oktober 2019.

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 57
(53) design wins uppgår för närvarande till minst 1 500 MSEK (1 350)
över produktlivscykeln.

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de
plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 10 (8)
biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade
värdet för närvarande till minst 2 800 (2 650) MSEK sett över
produktlivscykeln.

VD-kommentar

Avgörandet närmar sig för DMS i mellanklassegmentet

Avgörandet av upphandlingarna av DMS rycker närmare. Det är inte en
fråga om, utan när och till vem. Snart har samtliga bilindustrins
största aktörer nominerat sina partners. Det, mer än något annat, har
präglat Q4 2019. Bilindustrin står redo, avgörandet är nära och
genklangen av nomineringarna kommer att eka långt i framtiden.

Det hela började under sommaren 2018. Då skedde ett skifte i
marknaden. RFQ:erna från industrin handlade mindre om premiumbilar
och mer om mellanklassbilar, det globalt sett allra största segmentet
inom fordonsindustrin. Den utvecklingen gick snabbare än förväntat.
Vi fick utan dröjsmål anpassa oss till de nya förutsättningarna.
Sedan dess har arbetet på Automotive Solutions varit inriktat på att
hitta de bästa och mest strömlinjeformade tekniska och kommersiella
lösningarna för högvolymkunderna.

Nu har det gått lite drygt 18 månader och resultatet av vårt hårda
arbete börjar att visa sig. Vi har tidigare kommunicerat att vi är
valda som leverantör till en av världens största fordonsallianser
samt Sydkoreas största volymtillverkare.

De återstående stora kontrakten avgörs inom kort. Det råder ingen
tvekan om att just nu sätts normen för 2020-talet för
säkerhetsklassificerad DMS. Utgången av upphandlingarna visar vägen
för vad som kommer att vara standard i höga volymer. Det som handlas
upp 2019-2020 och som går i serieproduktion hos de allra största
tillverkarna 2022-2023, kommer också att påverka standarden för det
som Euro-NCAP och europeisk lagstiftning refererar till som
"avancerad förarövervakning" ("advanced driver monitoring"). Vad som
sitter i majoriteten av de största tillverkarnas bilar är normerande
för hela marknaden och den eller de leverantörer som utmärker sig nu
har fördelar som kommer att kvarstå under överskådlig tid. Den
ledande leverantören för lång framtid kommer snart koras.

När nya bilar som säljs i Europa är utrustade med avancerad
förarövervakning, med start 2022 och fullt implementerat 2026, så
kommer olyckor baserade på trötthet och distraktion att bli ovanliga
och säkerheten på vägarna får en välbehövlig ökning. Det finns all
anledning att tro att Europa leder vägen för resten av världen och
att vi kommer att se samma globala spridning av DMS som en gång i
tiden säkerhetsbälten och krockkuddar hade.

CES 2020

Den 7-10 januari gick CES av stapeln. Det är världsmästerskapen i
hightech som utspelar sig i ökenstaden Las Vegas. I år kom över 170
000 besökare från hela världen för att visa upp eller titta på det
senaste inom techsektorn. Smart Eye ställde ut fyra innovativa
lösningar som gick ut på att kunna mäta både på föraren och inne i
hela kabinen, samt att det går få ut synergieffekter av att mäta båda
samtidigt. Genom att integrera DMS med interiöra kameror så kan man
uppnå såväl prestandafördelar som kostnadsfördelar. Vi kallar
konceptet för multimodal interiör sensing. Det är nästa stora
tillväxtpotential efter DMS, som numera ligger i mittfåran för
världens biltillverkare, vilket bekräftades av det stora intresset
och besökarantalet.

Risker och motgångar

Men fjärde kvartalet och början på året har inte bara varit positivt.
Coronaviruset har lagt sordin på stämningen. Först och viktigast att
slå fast är att våra medarbetare i Chongqing är alla friska och
välbehållna även om de för närvarande nödgas att jobba hemifrån. Både
AIS och RI har delar av sin levererantörskedja i Kina vilket just nu
skapar förseningar som vi ännu inte kan kvantifiera. Självklart
jobbar vi för fullt för att mitigera eventuella effekter.

Förutom förseningarna i leverantörskedjan så går arbetet för AIS
framåt enligt plan och kundintresset är mycket stort för
eftermarknadsprodukten.

Förskjutningarna i orderingången för Research Instruments har fortsatt
i det fjärde kvartalet. Men det är inte bara grått på himlen då vi
förväntar oss en normalisering i närtid.

Martin Krantz

VD Smart Eye

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som
förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar.
Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser
kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala
status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper
bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga
transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger
nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder
vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin,
psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns
även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa
egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och
distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes
lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och
kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som
US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM,
för att nämna några.

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden,
Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems
(AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom
Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för
integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och
hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad
för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella
fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information:
http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020, klockan 08:30 (CET).

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser
Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eye-bokslutskommunike-janua...
https://mb.cision.com/Main/15057/3039560/1196925.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.