Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-19

Smart Eye: Smart Eyes hittills största framgång; tillkännager 24 design wins med fyra OEM:er i ett slag

Två av de fyra nya OEM:erna är nya kunder, varav en är en amerikansk
högvolymtillverkare och en är en europeisk premiumtillverkare. De
andra två är befintliga europeiska premiumkunder. De beräknade
intäkterna för ordern är 500 miljoner SEK, baserat på prognoser för
den beräknade produktlivscykeln.

"Jag är exceptionellt stolt över Smart Eyes ingenjörsteam. De har
utvecklat en skalbar mjukvarulösning som kan köras på flera
hårdvaruplattformar. Detta garanterar optimerad prestanda,
konkurrenskraftiga systemkostnader och är kvalificerat för
säkerhetskritiska fordonsapplikationer. Detta är en vinnande formel"
säger Martin Krantz, grundare och VD för Smart Eye.

Samtliga bilplattformar beräknas gå i produktion 2022, och en rad nya
bilmodeller kommer att lanseras under de följande åren.

"Det är viktigt att komma ihåg att DMS är ett säkerhetssystem som
drivs av EU lagstiftning, förordningar och organisationer som
EuroNCAP. Bilindustrin möter svårigheter nu, men framtidens bilförare
kommer att skyddas av intelligenta säkerhetssystem som kommer att
minska trafikolyckorna" enligt Martin Krantz.

Genom sin ledande position för DMS inom bilindustrin har Smart Eye
redan säkrat sin försäljning inför de kommande åren. Detta ger en
solid bas för leverans av DMS på kort och medellång sikt.

"Dessa design wins utgör en stor del av de upphandlingsprocesser som
kommunicerades under förra året och vi står redo för ytterligare
framgångar inom en snar framtid. Detta ger oss en solid grund och vi
är fast beslutna om att fortsätta leda DMS-industrin in i 2020-talet
i och med att det blir lika vanligt som säkerhetsbälten och airbags"
säger Martin Krantz.

Som en försiktighetsåtgärd till följd av Coronaviruset och den
nuvarande volatiliteten på marknaden har Smart Eye beslutat att se
över sina rörelsekostnader för att hushålla med kapitalet.
Besparingsprogrammet träder i kraft omedelbart. Särskild vikt läggs
dock på att se till att de många leveransåtagandena till den globala
fordonsindustrin uppfylls. Detta säkerställer den finansiella
stabiliteten i företaget under minst 18 månader. Bolaget behåller
beredskap att snabbt växla upp om de Corona-relaterade osäkerheterna
förbättras.

Hittills har Smart Eye erhållit totalt 81 design wins från 12 OEM:er.
Tillsammans med tidigare kontrakt uppgår det sammanlagda värdet över
produktlivscykeln för nuvarande design wins till 2 000 MSEK. Det
potentiella värdet av fler bilmodeller på de nya plattformarna är
minst 2 000 MSEK. Det här innebär att det totala potentiella värdet
från tillkommande design wins hos befintliga biltillverkare på
befintliga plattformar är nu 3 300 MSEK.

Följ gärna våra digitala och sociala kanaler för ytterligare
information; www.smarteye.se, och SmartEyeAB på Facebook, Linkedin
och Twitter.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som
förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar.
Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser
kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala
status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper
bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga
transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger
nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder
vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin,
psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns
även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa
egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och
distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes
lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och
kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som
US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM,
för att nämna några.

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden,
Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems
(AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom
Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för
integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och
hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad
för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella
fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information:
http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 mars 2020, klockan 8:30 (CET).

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser
Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eyes-hittills-storsta-framg...
https://mb.cision.com/Main/15057/3063430/1213912.pdf

Författare Cision News