Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-29

Smoltek Nanotech Holding AB: Flaggningsmeddelande

Efter den nyligen genomförda teckningsperioden av teckningsoptioner av serie TO 4 i Smoltek Nanotech Holding AB har Gramtec Business Partner passerat flaggningsgränsen 20%. Efter lösen av teckningsoptioner äger Gramtec Business Partner 19,3% av aktierna i bolaget.

Gramtec Business Partner Aktiebolag, med huvudägare Finn Gramnaes, har till följd av emitterandet av nya aktier efter nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4 i Smoltek Nanotech Holding AB och påföljande registreringen hos Bolagsverket, gått från 21,4% ägande till 19,3% av bolagets aktier och röster.

Gramtec tecknade 53 240 st teckningsoptioner av serie TO 4 och äger efter nyttjandeperioden nu totalt 1 790 072 aktier i Smoltek Nanotech Holding AB, vilket ger ett ägande på 19,3% av aktier och röster. Gramtec Business Partner har inte sålt några aktier utan minskningen beror på utspädning efter det totala nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4.  

För ytterligare upplysningar: 

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com   
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Författare Cision