Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek Nanotech Holding AB (publ) informerar om försiktighetsåtgärder vid årets bolagsstämma

Information angående restriktioner för deltagande samt möjligheten
till förhandsröstning vid Smolteks bolagsstämma 2020.

Smoltek Nanotech Holding ABs bolagsstämma kommer hållas på
Biopalatset, Kungstorget 2, Göteborg, kl 16.00, tisdag 9 juni 2020.
På grund av den aktuella covid-19-pandemin uppmanas aktieägare att
inte delta fysiskt på årets stämma, istället kommer förhandsröstning
att erbjudas. För att våra aktieägare ändå ska kunna följa stämman
kommer den att live-sändas. Länk till sändningen kommer att
publiceras på www.smoltek.com/agm2020.

Med anledning av smittspridningsrisken av det nya coronaviruset har
Smolteks styrelse beslutat vidta extraordinära försiktighetsåtgärder
inför bolagsstämman, i enlighet med 3 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor, för att kunna genomföra stämman på ett säkert och
effektivt sätt. Bland annat kommer verkställande direktörens
anförande inte att äga rum på stämman utan ske genom ett i förväg
inspelat anförande som kommer finnas tillgängligt på
www.smoltek.com/agm2020 samma dag som stämman.

Vid bolagsstämman, som live-sänds på bolagets Youtube-kanal, kommer
endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning att vara
närvarande. Länk till sändningen kommer att publiceras på
www.smoltek.com/agm2020 i nära anslutning till stämmans öppnande.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2020. Anmälan sker
per brev till Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg eller via e-post
info@smolek.com eller per telefon 0760-520053.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud
uppges.

Istället för att närvara fysiskt på stämman uppmanas du som aktieägare
att förhandsrösta.

Information om förhandsröstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in sina
röster till bolaget på förhand genom så kallad poströstning, enligt 3
§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Smoltek uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att
minimera antalet deltagare som närvarar fysiskt vid stämman för att
på så vis bidra till att minska smittspridningen av det nya
coronaviruset.

Vid förhandsröstning ska du som aktieägare använda formuläret för
poströstning som finns på www.smoltek.com/agm2020. Du fyller i och
skickar in formuläret till info@smoltek.com senast torsdag 4 juni
2020. Ytterligare instruktioner om förhandsröstning finns i
formuläret. Skickar du in förhandsröstningsformuläret per post ska
det vara bolaget tillhanda senast torsdag 4 juni 2020.

Aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte
särskilt anmäla sig till bolagsstämman utan det inskickade
förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Om du som aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
www.smoltek.com/agm2020.

Alla handlingar, inklusive fullständig kallelse hittar du på
www.smoltek.com/agm2020.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade
på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin.
Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av
halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och
lägre energiförbrukning.

Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande
IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 59 stycken
idag är beviljade.

Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på
marknadssegmentet "advanced packaging" (avancerad kretspaketering)
vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0
procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6
MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole
Développement).

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn
SMOL.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/smoltek-nanotec...
https://mb.cision.com/Main/16786/3122061/1255101.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.