Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-16

Sobi står starkt på egna meriter

Sobi pekades förra veckan ut som en uppköpskandidat efter Mylans förvärv av Meda. Under förra våren hölls diskussioner kring ett uppköp av Sobi och Nordea Markets ser bolaget som ett attraktivt förvärvsobjekt, men anser samtidigt att det står sig väl på egna meriter.

Det skriver Nordea Markets i en analys.

"Spekulationerna lär dock intensifieras ifall kursen faller ytterligare. Sobi är ett specialistläkemedelsbolag fokuserat på preparat för sällsynta sjukdomar där det medicinska behovet är högt", skriver Nordea Markets.

De senaste åren har varit händelserika och flera milstolpar har uppnåtts inom hemofiliprogrammet som utvecklats i samarbete med amerikanska Biogen. Under 2014 gav det amerikanska läkemedelsverket (FDA) sitt godkännande för Elocta (hemofili typ A) och Alprolix (typ B) i USA, där Biogen innehar försäljningsrättigheterna. I november förra året kom ett slutgiltigt godkännande från EU-kommissionen för marknadsföring av Elocta i Europa.

"I samband med lanseringen sker en omvandling av bolaget, då enbart godkännandet av Elocta öppnar upp en potentiell marknad som är nästan tio gånger större än bolagets nuvarande årsomsättning", skriver Nordea Markets.

Förutsatt en lyckad lansering i Europa ser Nordea Markets en årlig försäljningstillväxt på omkring 30 procent och en genomsnittlig tillväxt i rörelseresultatet före avskrivningar på cirka 60 procent fram till 2020.

Aktien har gått svagt sedan årsskiftet och handlas nu till en EV/EBIT-multipel på strax över 12 gånger nästa års vinst.

"Det tycker vi är attraktivt och ser goda möjligheter till en uppvärdering när visibiliteten över försäljningsutvecklingen ökar", skriver Nordea Markets.

Källa: Nordea Markets

Författare Redaktionen