Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-22

Solfångare på väg mot värmen

Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon Solar Collector utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Absolicons solfångare har utvärderats av DTU i Danmark. Resultatet stärker bolagets förutsättningar att slå sig in på en stor marknad, fjärrvärme. Samtidigt pågår arbetet med att leverera till Heli New Energy i Kina.

Absolicon (bolaget) har utvecklat en solfångare som lämpar sig väl för bland annat industriellt bruk liksom för fjärrvärme. Bolagets solfångare kan arbeta effektivt även på höga temperaturer och adresserar en bred marknad. Bolaget har två affärsmodeller: (i) Att sälja och leverera solfångare till industrier, solkyla och fjärrvärme samt (ii) att sälja hela produktionslinjer mot en engångsbetalning samt licensavgift per tillverkad solfångare och därefter sälja insatsvaror för produktionen av solfångarna. Den sistnämnda möjliggör för bolaget att snabbt etablera teknologin på marknader med låga kostnader.

Absolicons arbete med att leverera en produktionsanläggning till kinesiska Heli New Energy (HNE) fortlöper. Representanter ska under december besöka den nya anläggningen och genomgå utbildning. Planen är sedan att anläggningen skall förflyttas till Sichuan med start i början på 2018. Dessförinnan skall dock anläggningen producera ett antal solfångare för att kvalitetssäkras. Den egna produktionslinan beräknas vara på plats i Härnösand under andra kvartalet 2018. Syftet med anläggningen är dels att producera solfångare för leverans, dels att fungera som referensanläggning mot potentiella köpare av produktionslinor, likt HNE.

Bolagets solfångare har genomgått en utvärdering vid Danska Tekniska Universitetet. Utvärderingen visar att solfångarna levererar väl under danska väderförhållanden. Det är en förutsättning för att Absolicon ska kunna konkurrera i landet inom segmentet fjärrvärme.

Vår bedömning är att bolagets teknologi har klara teoretiska för-delar relativt konkurrerande plana solfångare, för vilka priserna nu börjat pressas. Möjligen kan bolagets teknologi initiera ett teknikskifte inom marknaden för fjärrvärme. En första beställning för ändamålet fjärrvärme skulle ge en bra uppsida relativt vår riktkurs. 

Författare Markus Augustsson