Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-19

Solid mobilvekst

I andre kvartal leverer Telenor resultater i tråd med våre forventninger med en vekst på 2 prosent i tjenesteinntekter og stabil EBITDA. Moderniseringen av det norske kobbernettet påvirker resultatet, samtidig som høye globale energipriser og utgifter knyttet til pågående strategiske prosjekter balanseres av positive elementer dette kvartalet.

– Halvveis inn i 2022 ser vi at bedrifter og forbrukere i økende grad ønsker å beskytte sine digitale verdier, noe som driver etterspørselen etter våre sikkerhetstjenester i Norden. Jeg er glad for at Telenor fortsatt er en attraktiv partner for kundene våre på deres digitaliseringsreise, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

I kvartalet leverte Telenor solide resultater i mobilsegmentet. I Norden er dette drevet av nødvendige prisjusteringer for å kompensere for inflasjonspresset sammen med økt etterspørsel etter tilleggstjenester. Mobilnettet i Norge er nok en gang utpekt som det raskeste i landet.

– I Asia ble en viktig milepæl nådd dette kvartalet da vi fikk regulatorisk godkjenning for sammenslåeingen av Celcom og Digi i Malaysia, sier Brekke.

Som følge av resultatene i første halvår forventer Telenor for 2022 lav ensifret vekst i organiske tjenesteinntekter og organisk EBITDA omtrent på 2021-nivå. Driftsinvesteringene ventes å utgjøre 16-17 prosent av inntektene.

NØKKELTALL TELENOR GROUP Andre kvartal Første halvår År
Millioner kroner 2022 2021 2022 2021 2021
Driftsinntekter 28 036 27 158 55 046 54 675 110 241
Organisk inntektsvekst (%) 2,2 3,5 1,4 1,4 1,2
Tjenesteinntekter 21 667 21 033 42 546 42 268 84 828
Organisk vekst i tjenesteinntekter (%) 1,5 1,9 0,9 (0,7) (0,1)
EBITDA før andre inntekter og andre kostnader 12 501 12 353 24 161 24 562 49 162
Organisk EBITDA-vekst (%) 0,3 3.6 (1,1) 1,4 (0,2)
EBITDA før andre inntekter og andre utgifter/Driftsinntekter (%) 44,6 45,5 43,9 44,9 44,6
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA (1 113) ...
Författare GlobeNewswire