Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

SolTech Energy: Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp den planerade noteringen av bolagets aktier p...

Den 10 september 2019 offentliggjorde Advanced Soltech Sweden AB
(publ) (ASAB eller Bolaget) att Bolaget utsett Carnegie Investment
Bank och DNB Markets till rådgivare vid den planerade noteringen av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Avsikten var att
noteringen skulle ske under första halvan av 2020.

Med hänsyn till rådande förutsättningar på världens finansmarknader
till följd av coronavirusets globala spridning, har ASAB i samråd med
sina rådgivare beslutat att skjuta på den planerade noteringen av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market intill dess att
mer gynnsamma förutsättningar föreligger.

Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att
notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ligger
fast, och utgör tillsammans med den tidigare aviserade planen att
emittera gröna obligationer tillsammans med Nordea och DNB Markets,
Bolagets finansieringsplan för den fortsatta expansionen i Kina.

I syfte att säkerställa tillväxten i Kina i det korta perspektivet
utvärderar nu ASAB tillsammans med sina rådgivare alternativa
finansieringsmöjligheter.

För mer information kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 070 - 525
16 03. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com eller Stefan
Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 mars 2020 kl.
11:00 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer,
installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov.
I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där
den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support,
NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol Soldags och
Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First
North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information
se: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable
Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt
i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att
finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på
kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som
anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen
av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per
producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en
installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten
till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag
till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech
Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/advanced-soltech-sweden-ab--...
https://mb.cision.com/Main/2299/3057055/1209397.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.