Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-29

SolTech Energy: Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp emissionen av nya gröna säkerställda föret...

Den 13 januari 2020 offentliggjorde Advanced Soltech Sweden AB (publ)
(ASAB) att Bolaget mandaterat DNB Markets och Nordea att undersöka
möjligheterna att emittera gröna säkerställda företagsobligationer,
riktade mot en bredare krets av institutionella investerare.

Med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar till följd av
coronaviruset i Kina har ASAB beslutat att skjuta på den planerade
emissionen av gröna säkerställda företagsobligationer. ASAB har under
sin "roadshow" träffat mer än 60 investerare i Asien och Norden och
tackar för den tid och det intresse som investerarna har visat för
denna transaktion.

Samarbetet med DNB Markets och Nordea i syfte att emittera gröna
obligationer, utgör alltjämt tillsammans med den tidigare aviserade
avsikten att notera ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth
Market, den nya finansieringsplanen för den fortsatta expansionen i
Kina.

För mer information kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 070 - 525
16 03. E-post:frederic.telander@soltechenergy.com eller Stefan
Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 januari 2020 kl.
08:30 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer,
installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov.
I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där
den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support,
NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol och Soldags.
Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth
Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83
00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable
Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt
i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att
finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på
kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som
anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen
av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per
producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en
installerad kapacitet på1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till
el-nätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag
till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech
Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/advanced-soltech-sweden-ab--...
https://mb.cision.com/Main/2299/3021288/1183275.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.