Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

SolTech Energy: Analysguiden: Ambitiösa förvärvsstrategin ger utdelning

Soltech lämnar ett intensivt år bakom sig. Den starka tillväxten gör att vi justerar upp våra prognoser- och riktkurs. 

Uppnår målet om 500 miljoner kronor i intäkter

Soltech Energy rapporterar i sitt bokslut intäkter på 159,3 miljoner kronor årets sista kvartal, vilket innebär en ökning med 136 procent. Detta resulterar i totala intäkter för helåret uppgår till just över 500 miljoner kronor och bolaget når därmed det högt ställda målet. Bolaget lyckats uppvisa tydliga förbättringar i EBITDA och EBIT, som uppgår till 14,5 (- 3,2) och -1,3 (-13,4) för kvartalet. Sammantaget beskrivs ett kvartal som trots stor Covid-19 påverkan ändå lyckas leverera stark tillväxt inom en växande marknad. Resultatet för kvartalet landar på -80,6 miljoner kronor (-39,6), där boven i dramat är icke kassaflödespåverkande orealiserade kursdifferenser från den kinesiska verksamheten och räntekostnader.

Förvärv skapar stark tillväxt i svenska verksamheten

I den svenska delen av verksamheten ökar intäkterna 110 procent, från 56,4 till 118,1 miljoner kronor. En stor del av detta är troligt hänförligt till de många nya bolag som nu ingår i den växande Soltech koncernen. Förvärvsresan har inneburit hela åtta förvärv under 2020 och ytterligare två under första delen av 2021. Årets första förvärv var av Annelunds Tak AB och Ljungs Sedum Entreprenad AB med totalt 18 anställda som beräknas bidra med 60 miljoner kronor i omsättning och 6 miljoner kronor i rörelseresultat under 2021. Bolaget stärker därmed sin position inom tak och adderar även sedumtak till sitt erbjudande. Bolaget meddelade även att man nu förvärvat resterande 40 procent av aktierna i dotterbolagen Swede Energy och MeraSol.

Stora ordrar till kinesiska verksamheten

Bolagets verksamhet i Kina i dotterbolaget Advanced Soltech (ASAB) har även de haft ett händelserikt år. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 268 procent till 40,9 miljoner kronor och totalt 33,3 MW anslöts. Detta trots en negativ påverkan på cirka 1 miljon kronor till följd av sänkta elpriser från kinesiska staten för att stimulera ekonomin efter Covid-19. Totalt 9 ordrar har tecknats under kvartalet och ytterligare en efter det vilket väntas ge årliga intäkter på cirka 23,5 miljoner kronor. Planerna för en särnotering fortskrider enligt plan och under kvartalet emitterades preferensaktier till ett värde av 27,1 miljoner kronor i ASAB. Bolaget tilldelades även ett pris i Kina som erkänner bolaget som en av de mest tongivande solenergiaktörerna. Ansluten kapacitet vid slutet av året uppgår till 176,6 MW.

Läs analysen här.  (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-ambitiosa-forvarvsstrategin-ger-utdelning)

Författare Cision