Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

SolTech Energy: Soltech Energy affärslägesuppdatering - Sverige och Kina

Soltech Energy Sweden AB (publ):s svenska verksamhet har under den
senaste månaden tecknat nya order på drygt 40 MSEK och i Kina löper
verksamheten på i princip som före Coronaviruskrisen. Koncernen har
hittills klarat av krisen bra men vi följer självklart utvecklingen
noga och kommer löpande att vidta de åtgärder som situationen kräver.

Den svenska verksamheten
Försäljningen av solenergi i form av fasad- och taklösningar i Sverige
sker i sex dotterbolag, varav tre av dessa förvärvats under första
kvartalet 2020. Dessa bolag har alla köpt på sig stora lager av
produkter för att säkra leveranser till våra kunder vid eventuell
brist på varor från olika leverantörer. Affärerna går bra trots
Coronaviruskrisenoch inom koncernens satsning på företagsmarknaden
har nedanstående order/ramavtal tecknats under den senaste månaden.

Dotterbolaget Swede Energy erhöll tre order på solenergianläggningar i
förra veckan: en från fastighetsbolaget Vätterhem på 8 MSEK, en från
bostadsbolaget Willhelm på 3 MSEK och en från HSB Sundsfastigheter på
1,2 MSEK. Den senaste månadens största affär är dock ordern på 20
MSEK från Castellum som Soltech Energy offentliggjorde i ett separat
pressmeddelande den 20 februari, 2020.

Swede Energy har även skrivit ett ramavtal som löper över två år med
Hemsö Fastighets AB för koncernens satsning på solenergi. Hemsö äger,
förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige, Finland och
Tyskland. Hemsö har genomfört en upphandling av ramavtalsleverantörer
inom solenergi med fokus på kvalitet, hållbarhet och service. Swede
Energy är en av fyra ramavtalsleverantörer. Det ekonomiska värdet på
ramavtalet kommer att vara beroende av i vilken takt Hemsö väljer att
investera i solenergi på sina fastigheter.

Dotterbolaget Merasol har erhållit en order på en solcellsanläggning
från Lokalförvaltningen i Göteborg. Anläggningen ingår i ett
nybyggnadsprojekt av en skola där PEAB är generalentreprenör och
ordervärdet uppgår till 2,5 MSEK. Installationen ingår i det ramavtal
som Merasol sedan tidigare har med Lokalförvaltningen i Göteborg och
där solenergi installeras på befintliga och nybyggda skolor,
äldreboenden och andra kommunala byggnader.

Merasol är även delaktiga i ett större energiomställningsprojekt som
HSB, Brf Måsängen i Partille genomför. Som en del i det projektet
kommer Merasol att leverera en solenergianläggning till ett värde av
3 MSEK.

Coronaviruset skapar oro, men skapar samtidigt möjligheter för den
svenska privatmarknaden

Dotterbolaget Soldags är koncernens spetsbolag mot privatmarknaden i
Sverige. Soldags har som koncernens övriga dotterbolag haft en bra
start på 2020. Soldags märker av att vissa kunder är oroliga och
funderar ett varv till innan de köper en solcellsanläggning. Men för
andra känns en solcellsanläggning nu som en trygg investering med
runt 9-10% i årlig avkastning på investerat kapital. Att bli mer
självförsörjande och därigenom mindre beroende av elbolag och
nätägare, är också en grundtrygghet som känns viktig för både privat-
och företagskunder.

Vårt ansvar gällande Coronaviruset och dess påverkan
Soltech-koncernen följer givetvis utvecklingen av Coronaviruset timme
för timme. Det viktigaste är självklart våra anställdas och kunders
hälsa. Men vi är samtidigt fokuserade på att i möjligaste mån hålla
affärsverksamheten igång under denna tid för koncernens, våra
anställdas, aktieägares, kunders och samhällets bästa. Vi är
övertygade om att vi kommer ur detta på ett långsiktigt hållbart sätt
även om det skulle innebära att vi kortsiktigt får dra ned tempot på
våra satsningar i Kina och inom förvärv samt utveckling av befintliga
bolag. Det senare skulle framförallt inträffa om en total stängning
av samhället sker i Sverige.

Verksamheten i Kina
Dotterbolaget Advanced Soltech Sweden AB (publ) "ASAB" har genom de
kinesiska helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable Energy
Hangzhou Co. Ltd. "ASRE" och Longrui Solar Energy Suqian Co. Ltd.
"SUQIAN" i dag totalt 139 megawatt (MW) solenergikapacitet anslutet
till elnätet, fördelat på 100 kunder. Majoriteten av alla
installationer som ASAB och SUQIAN innehar i Kina är installerade i
Zhejiang och Jiangsu provinserna där nära 100 % av fabrikerna
(produktionsenheterna) nu är i full drift efter det kinesiska nyåret
och den därefter förlängda nedstängningen som ett resultat av
Coronaviruset.

ASRE och SUQIAN har vid behov fördelen att kunna sälja den producerade
elektriciteten till elnätet/ nätägaren i stället för till kunden. En
stängd fabrik innebär därmed inte att man står utan intäkter. Då
årets första kvartal pga. lägre solinstrålning endast utgör cirka 18
% av den årliga elproduktionen för en anläggning ett genomsnittsår,
påverkar detta oss i mindre omfattning

Marknaden är fortsatt mycket stark i Kina och planen att minska
beroendet av kol i syfte att generera elektricitet kvarstår. Vi ser
framöver stora möjligheter att minska finansieringskostnaden som en
konsekvens av att vi växer. Därutöver undersöker vi även möjligheten
att ta del av de stödpaket som nu lanseras i Kina i olika former i
syfte att stimulera tillväxt bland annat inom förnyelsebar energi.

ASRE har en orderstock, inklusive projekt under byggnation, som uppgår
till drygt 40 MW, och en project pipeline som vi löpande bearbetar
som överstiger 100 MW samt en ramavtalsportfölj som uppgår till 650
MW. Med detta i ryggen är behovet av försäljning i det korta
perspektivet lägre. Vårt fokus är nu främst att löpande säkerställa
finansiering via obligationer, lån och eget kapital för fortsatt
tillväxt.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer,
installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov.
I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där
den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support,
NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och
Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First
North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information
se: www.soltechenergy.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-energy-affarslagesup...
https://mb.cision.com/Main/2299/3069333/1218259.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.